Konference Přátelské město – setkání všech, kteří hledají inspiraci pro rozvoj srdcí měst

Sdružení Nového Města pražského uspořádalo konferenci na téma Přátelské město. Myšlenka na pořádání pravidelných konferencí vznikla před třemi lety nad úvahami, jak řešit kvalitu života v centru města nebo jak posílit vstřícnost a přátelskost ke všem obyvatelům, návštěvníkům, podnikatelům či investorům.

Na programu spolupracovali experti z Univerzity Karlovy, IPR, městské části Praha 1 a Magistrátu hlavního města Prahy.  Mezi hlavními body zazněla například témata jako – Proč města potřebují zdravá srdce? Nová energie pro srdce města. O své zkušenosti se podělily reprezentantky Vídně (revitalizace Maria Hilfer Strasse) a Bratislavy (projekt Živé namestie) i Brna a Prahy. Konference byla především určena městským úředníkům a politikům, investorům, občanským spolkům i široké veřejnosti. Na konferenci byl nově představen koncept Srdce města profesorem Luďkem Sýkorou z Centra pro výzkum měst a regionů Univerzity Karlovy.

Z konference vyplynulo především, že právě nejvýznamnější a nejfrekventovanější centra měst bývají vytěžována a nevrací se jim potřebná péče. Mnohdy se z nich vytratí život, odejdou služby a je zapomenuto. Těmto aspektům mají předejít konkrétní aktivity a řešení detailů, na kterých se podílí Sdružení Nového Města pražského a k nimž dostalo v rámci pilotního projektu od radnice Prahy 1 mandát. Konference Přátelské město by měla inspirovat a přispět ke komplexnímu řešení dílčích otázek v centru měst po celé republice, jakými jsou úklid, osazování a péče o zeleň, bezpečnost a celková koordinace jednotlivých služeb, která údržbu těchto lokalit zajišťuje.  O to se Sdružení Nového Města pražského snaží celých patnáct let své existence, nyní se daří řada z nich realizovat.  

Proč jsme dali letošní konferenci právě název Přátelské město? Všichni dnes hovoří o chytrých městech. Být chytrý ale nestačí,“ uvádí Jan Adámek, předseda pořádajícího Sdružení Nového Města pražského.  „Aby se ve městě dobře žilo, musí být rozmanité, a to nejenom prostorově, ale především společensky, ekonomicky a ekologicky.  Základním pilířem fungování města, o který bychom měli společensky usilovat jsou vstřícnost a přátelskost ke všem jeho obyvatelům. Smyslem konference je   potkat se a sdělit si své zkušenostiI letos přijeli zástupci mnoha obcí – namátkou Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Brno. Ukázalo se, že lidé chtějí užívat veřejné prostory v centrech měst nebo malých centrech lokálních čtvrtí. Jak to udělat, aby veřejný prostor byl pro všechny příjemný a přínosný. Jak zapojit spolky do komunikace se zastupitelstvem, aby výsledkem byla dohoda všech stran?“ dodává Jan Adámek.

Foto z tiskové konference: Petr Brodecký

Václavské náměstí patří jednoznačně k nejrozmanitějšímu náměstí v České republice. Zájmy jednotlivých skupin, které využívají jeho prostranství se značně liší. Proto považuji otevřenou diskusi a konkrétní pilotní projekty i aktivity spolku za inspirativní jak pro ostatní centra nejenom jiných městských částí Prahy, ale pro centra měst po celé republice,“ uvádí Luděk Sýkora, Univerzita Karlova. „V USA i dalších zemích zažila řada měst vylidnění center a následný odchod služeb, které neměl kdo využívat již před mnoha lety. Návrat života do těchto lokalit byl pak nesmírně náročný, a to po všech stránkách. Centrum města a jeho energii vytváří lidé, jejich aktivity a péče o prostředí. Zde vidím velký potenciál právě občanských sdružení, která jsou schopna poukázat na konkrétní potřeby a umí na ně rychle reagovat. Mohou se následně stát hybným faktorem, který popohání i politickou reprezentaci. A to se myslím na Praze 1 odehrává ku prospěchu nás všech, nejenom těch, kdo na Václavském náměstí bydlí nebo podnikají. Neměli bychom zapomínat že se jedná o jedno z nejdůležitějších center celého státu,“ dodává Luděk Sýkora.

Zkušený urbanista Tomáš Ctibor ve své poutavé prezentaci horoval pro komunikaci všech aktivních stakeholderů. Sednout si společně k jednomu stolu s vedením města a dát dohromady seznam potřebných opatření, priority, plán.

Starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) představil projekt pocitové mapy, kterou si Praha 1 zadala a zkoumá, kde je občanům dobře, kde se necítí bezpečně, kde by přivítali lepší prostředí – nová hřiště, místo k sezení, lepší vzduch apod. Radní pro pořádek a životní prostředí pro Prahu 1 Petr Kučera (Zelení) představil pilotní projekt, kdy se Sdružení Nového Města pražského stálo správcem Václavského náměstí a Příkop. Podělil se o výsledky a zkušenosti, i třeba o to, že pořádek a čistota se za dobu pilotního projektu nesmírně zvedly.

Náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu) představil řadu projektů, které město chystá, řeč byla i o připravované tramvajové trati k Hlavnímu nádraží a na Václavském náměstí. Náměstek Hlaváček nechal plénum hlasovat a optická většina byla pro zavedení tramvají.

Paní radní pro kulturu a spolky hlavní města Prahy Hana Třeštíková (Praha sobě) ukázala úspěchy, kterých docílila jak v městské částí Praha  7, tak i na hlavním městě. Řeč byla i o připravované vyhlášce o buskingu, která ukončí činnost obřích pand a ledních medvědů v centru Prahy.

Další informace, možnost členství a již realizované akce najdete na www.centrumprahy.cz