Lidé věří novým technologiím ve zdravotnictví a jsou ochotni více sdílet svá data

Významná část globální populace (41 %) považuje dostupnost ke zdravotní péči za nedostatečnou. Řešením vedoucím ke zlepšení zdravotnictví mohou být technologie. Tři ze čtyř dotázaných respondentů souhlasí s automatickým sdílením svých elektronických informací o zdravotním stavu s různými poskytovateli lékařské péče. Nicméně 79 % respondentů zároveň své svolení podmiňuje tím, že bude předem vědět, jak jsou tyto osobní údaje chráněny a používány. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu EY Global Consumer Health Survey 2023 o chování a preferencích spotřebitelů v péči o zdraví. 

Rovněž Češi projevují vstřícnost ke sdílení osobních údajů pro lékařské účely. 48 % domácích respondentů očekává, že větší využití technologií povede ke zlepšení zdravotní péče. Nadpoloviční většina občanů ČR (52 %) by souhlasila se sdílením anonymizovaných osobních údajů týkajících se jejich zdravotního stavu, což je podstatně více, než kolik by jich souhlasilo s využitím takových dat pro účely bezpečnosti nebo financování veřejných služeb. Vyplývá to z průzkumu EY Connected Citizens zaměřeného na ČR.

„Podle českých občanů by v oblasti digitalizace státní agendy zdravotnictví mělo být pro vládu prioritou,“ komentovala výsledky českého průzkumu Romana Smetánková, vedoucí partnerka společnosti EY pro oblast veřejného sektoru, a doplnila: „Ministerstvo zdravotnictví by se mělo zaměřit na sdílení pacientské dokumentace mezi poskytovateli zdravotní péče, což může napomoci nejen k zefektivnění zdravotnictví, ale umožní i další návazné služby ve prospěch pacientů.“

„Podobně to potvrzují i zástupci pacientů, tzv. pacientské organizace, které již před 18 měsíci definovaly ‚pacientské desatero‘ v oblasti digitalizace zdravotnictví a telemedicíny. Možnost plánovat, objednat a realizovat vzdálenou komunikaci s lékařem, a to za plné informovanosti o zdravotním stavu a historii pacienta z obou stran, zůstává v České republice klíčovou prioritou“, potvrzuje Zdeněk Dušek, partner v Business Consultingu EY Česká republika.

Češi (58 %) by se cítili komfortně dokonce i v případě, kdy by se prováděla analýza DNA, která by poskytovala informace o jejich zdravotním stavu. Ovšem i přes podporu technologií ve zdravotnictví jsou Češi – podobně jako globální respondenti – mnohem rezervovanější k odvážnějšímu zásahu techniky. Například provádění složitého chirurgického zákroku (např. bypass srdce) robotem bez lidského dohledu by bylo komfortní jen pro 30 % respondentů.

Také globální spotřebitelé více váhají u zdravotních služeb, které by mohly být prozatím vnímány jako příliš futuristické. Většina je připravena sledovat a zlepšovat svůj zdravotní stav prostřednictvím řady nových technologií, jako je například testování založené na genetice (68 %), a 60 % je připraveno nechat se léčit prostřednictvím programu „nemocnice v domácnosti“. Na druhou stranu 31 % spotřebitelů není připraveno používat k léčbě takové produkty, jako jsou chytré pilulky, které cestují v krvi a posílají zprávy do telefonu pacienta.

Zdravotní data jsou globální spotřebitelé ochotni sdílet s různými zdravotnickými zařízeními, když se jedná o:

  • biometrické údaje (např. krevní tlak či glukóza) 77 %,
  • výživové a stravovací informace 72 %,
  • životní styl (kouření, alkohol) 71 %,
  • výsledky hlášené pacientem 66 %,
  • genetické informace 63 %.

Pokud jde o rozmach on-line návštěv, respektive virtuálních prohlídek u lékaře, drtivá většina respondentů (71 %) celkově stále preferuje osobní návštěvu. Osobní konzultace byly obecně hodnoceny pozitivněji než konzultace virtuální, zejména pokud jde o:

  • možnost konzultovat zdravotní stav s odborníky 84 %,
  • navázání osobního kontaktu s lékařem 77 %,
  • ujištění se, že o zdravotní problémy může být postaráno 67 %.

You may also like...