Lucie Bílá se stala prvním hostem nového podcastu ChariTALK

ChariTALK je název podcastového pořadu, jehož vysílání zahájila Charita Česká republika 27. září, v den, který čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili jako Den Charity. Prvním hostem u mikrofonu byla Lucie Bílá – zpěvačka a filantropka, známá svojí dlouholetou a nezištnou charitativní prací.

V letošním jubilejním roce si Charita, jedna z největších dobročinných organizací, připomíná sto let od založení, a v rámci festivalu oslav se rozhodla vyrobit vlastní podcastový pořad, jehož prostřednictvím chce komunikovat nejen se svými zaměstnanci, dobrovolníky a dárci, ale představovat novým způsobem Charitu široké veřejnosti. Podcast ChariTALK bude zpovídat osobnosti nejen z Charity, vyprávět příběhy, vysvětlovat filantropickou práci, nabízet řešení, ale také bořit tabu u témat, jako jsou dluhové pasti, domácí péče či domácí násilí nebo téma umírání.

Podcast ChariTALK

Zcela mimořádný dárek svým příznivcům i sobě nadělila Charita v podobě podcastového pořadu ChariTALK. „Letos slavíme stoleté výročí vzniku charitní sítě. Za tak dlouhou dobu existence už jsme se setkali s pěknou řádkou lidských příběhů a i sama naše organizace leccos zažila, ale současně se cítíme být moderní a progresivní organizací, proto jsme se rozhodli, že bychom se mohli o tyto své zkušenosti, zážitky, historii, ale také třeba o to, co nás, ať už jako společnost, nebo jednotlivce těší, nebo naopak trápí, o to, co nám charitní práce přináší, nebo jaký je její smysl, podělit s posluchači, kteří si oblíbili formu podcastů,“ vysvětluje ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Odvysílání prvního dílu připadlo na 27. září, což je pro Charitu mimořádný den. A také první host podcastu je mimořádný! Pozvání přijala zpěvačka Lucie Bílá, známá svou dlouholetou a nezištnou charitativní činností. „Pomáhat druhým je součást mého povolání. Mám pocit, že jsem to měla v krvi vždycky. Jsem ráda platná a beru jako přirozenou povinnost společnosti něco vracet,“ říká rozhovoru s moderátorem podcastu ChariTALK Reném Kekelym oblíbená zpěvačka. S posluchači se ovšem podělila nejen o to, proč má potřebu pomáhat, a co je jejím hnacím motorem, ale třeba také o to, jak bojovala o život, jak se loučila s maminkou, a co by poté, co má tuto zkušenost za sebou, poradila lidem, kteří jsou ve stejné situaci.

Lucie Bílá a René Kekely natáčejí podcast

Série podcastů ChariTALK vzniká průběžně a jednotlivé díly se zaměřují na nejrůznější témata související jednak s charitní prací, tak i v obecnější rovině postihují aktuální dění a motivy, které rezonují společností i myslí jednotlivců. O problémech, které řešíme nebo jednou budeme řešit všichni. O sdílení svých zkušeností a pocitů, o společném hledání východisek a možnostech pomoci – o tom všem budeChariTALK.

Moderování se ujal René Kekely, nejen zkušený a empatxcký moderátor, který dovede své hosty citlivě provázet i při povídání si o smutných momentech. „Život není smutný, ale logicky k němu patří i nemoci, strádání, odcházení, umírání, ale důležité je, aby si lidé uvědomili, že je to lidskost, které nás a naši společnost dělá výlučnou, že nesmíme dopustit odlidštění, že je důležitá soudržnost, pomoc a solidarita,“ říká René Kekely.

„Povídání s Lucií Bílou bylo jako vždy příjemné. V minulosti jsme spolupracovali na jejích obřích kulturních projektech, a právě společně jsme tehdy rozjížděli i její charitativní a filantropickou činnost, kterou Lucie dovedla k naprosté dokonalosti. Není to jen úžasná zpěvačka, naprostý profesionál, ale je to především empatický člověk, který když se pro něco rozhodne, jde za tím, a pokud cítí potřebu pomáhat, udělá pro to maximum. Ale opravdu svými silami i prostředky,“ dodává moderátor.

Podcast mohou posluchači najít na běžných podcastových platformách jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts, ale také na YouTube kanále Charity. Do konce roku bude Charita vysílat dva díly měsíčně, výhledově se nebrání navýšení frekvence.

100 let Charity

Také v letošním jubilejním roce probíhají v celé charitní síti tradiční oslavy Dne Charity a svátku patrona moderní charitní práce sv. Vincence z Pauly (27. září). Kromě celé řady zajímavých sportovních a kulturních akcí, jako jsou sportovní dny, benefiční koncerty, výstavy, divadelní představení či bohoslužby, které se každoročně konají nejen samotného 27. září, ale také ještě v říjnu, a to napříč republikou, je připraven bohatý program i pro děti. Vybrané místní Charity navíc otevřou své dveře zájemcům o jejich služby a představí široký záběr své činnosti a pomoci pro různé typy lidí v nouzi. 

Při příležitosti stoletého výročí založila Charita webovou stránku 100 let Charity, kde zájemci najdou informace o historii, videa představující hlavní služby Charity, příběhy osobností, klientů a mnoho dalších informací charita.cz/100-let-charity.

Den Charity a sv. Vincenc

Idea představit Charitu a její aktivity veřejnosti prostřednictvím celorepublikové charitní sítě vznikla v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity. S akcemi není spojena žádná finanční sbírka.

Vincenc z Pauly (1576–1660) zasvětil jako kněz svůj život práci pro chudé. Za válek v letech 1648 až 1653 řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje. Peníze sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv od svých misionářů. A nezapomínal přitom ani na duchovní pomoc zuboženému obyvatelstvu.

Vincenc založil řadu charitativních organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 ho papež Kliment XII. prohlásil za svatého.

Charita Česká republika

Nezisková organizace je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v zemi. Pomáhá zejména lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi nebo v tíživé sociální situaci. Ročně se jedná o více než 170 tisíc klientů. Zřizovatelem Charity Česká republika je Česká biskupská konference. Prostřednictvím Charity naplňuje katolická církev jedno ze svých hlavních poslání, službu diakonie, tedy péči o slabé a potřebné. Pomoc poskytujeme všem bez ohledu na náboženství, rasu, národnost nebo státní či politickou příslušnost. Respektujeme práva i důstojnost každého člověka.

You may also like...