MČ Praha 12 má schválený rozpočet pro rok 2024

Zastupitelé na svém zasedání dne 24. ledna 2024 schválili rozpočet Prahy 12 pro rok 2024. Naše městská část počítá v roce 2024 s celkovými příjmy 570.366.400 Kč a výdaji 745.119.000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (174.752.600 Kč) tvoří financování, což jsou dotace a zůstatky na účtu.

Významnou částí příjmu rozpočtu jsou finanční prostředky obdržené od hlavního města Prahy v rámci schválených finančních vztahů mezi HMP a jednotlivými městskými částmi ve výši 318.158.000 Kč a příspěvek na výkon státní správy 51.015.400 Kč uskutečňovaný příslušnými odbory ÚMČ Praha 12. Na straně příjmů je významnou položkou také daň z nemovitých věcí s plánovaným příjmem 81 mil. Kč a výnosy z vedlejší hospodářské činnosti.

„Schválený rozpočet na tento rok nám umožní realizovat řadu investičních akcí, které přispějí k lepší Praze 12. Mám radost, že byl návrh rozpočtu schválen i hlasy některých opozičních zastupitelů,“ uvádí starosta Vojtěch Kos.

Skladba rozpočtu odráží základní priority městské části – kvalitní veřejný prostor, rozšíření nabídky školských kapacit, nová sportoviště, opravy komunikací a chodníků. Výdaje (včetně investic) spojené se základními školami letos o sto tisíc přesáhnou 144 mil. Kč, mateřské školy budou stát 68.175.000 Kč. Velká část výdajů půjde také na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň, na kterou je připraveno 67.514.000 Kč, což představuje nárůst o 39 % oproti loňskému roku. Výrazně si také polepší kapitola odboru dopravy, a to o 19 mil. Kč na celkových 65.050.000 Kč. Z této částky budou financovány opravy chodníků v zeleni, opravy komunikací ve svěřené správě městské části, výstavba nových parkovacích míst a údržba komunikací. Na výdajové straně je jako vždy nejvýznamnější položkou provoz místní správy, který by měl v letošním roce stát necelých 256.773.000 Kč. V této položce jsou zahrnuté platby za energie a vodu, platy zaměstnanců včetně povinných odvodů, informační a komunikační technologie, zpracování dat, nákup služeb a další.

Rozpočet v plném znění najdete na webu městské části: Návrh rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2024: Praha 12

You may also like...