Městská část Praha 6 pomáhá, nabídne rodičům školní obědy pro děti zdarma

V posledních měsících zažívají občané dramatický nárůst životních nákladů. Žádný občan, žádná rodina, nemůže a nemohla být dlouhodobě připravena na inflaci 20%, a to ani relativně bohatá střední třída Prahy 6. Vedle sociálně slabých a seniorů je nejvíce ohrožena samotná kvalita života rodin s dětmi.

Městská část se proto na jednání zastupitelstva rozhodla schválit pro všechny rodiče, kteří o to požádají, financování školních obědů. Cílem je řešení, které maximálně šetří důstojnost našich občanů. Jsme si dobře vědomi, že řada rodin nežádá o podporu z důvodu administrativní náročnosti, někdy je to prostě obyčejný stud, přitom není žádný důvod.

„Považuji za morálně neobhajitelné, abychom vybírali vyšší daně a ty nevraceli lidem, jejichž životní úroveň nyní prochází největší zkouškou od samotného vzniku ČR,“ konstatuje starosta šesté městské části Jakub Stárek.

Již od 14. listopadu mohou rodiče a zákonní zástupci na základě čestného prohlášení prostřednictvím školy žádat o úhradu plného stravného na obědy svých dětí. Po přijetí žádosti nebude škola po rodičích požadovat úhradu za obědy, ta bude uhrazena z dotace, o které 7. listopadu rozhodlo Zastupitelstvo městské části Praha 6.

 „Jako starosta jsem hrdý na to, že náš nový tým je schopen přijímat tak zásadní rozhodnutí pár dnů po svém zvolení. Víme totiž dobře, že pomáhat se musí hned. Je třeba nepřešlapovat na místě, ale konat. Respekt a díky patří velké části opozice, která zahodila politikaření a dala programu šanci,“ uvedl Stárek.

MČ Praha 6 pro tento účel vyhradí ze své krizové rezervy 12 milionů korun.

„Smyslem této dotace je pomoc včasná a přesně cílená – tedy taková, jakou Praha 6 nabízela i v krizových situacích jako byly povodně, pandemie covid-19, či pomoc ukrajinským uprchlíkům. Šestkové občany čekají tuto zimu mimořádné náklady například s koncem fixací energií.  Proto chceme teď umožnit všem rodičům, kteří mají děti v šestkových školách a projeví o to zájem, čestným prohlášením požádat o úhradu školních obědů. Nehodlám čekat, až bude opravdu špatně“ dodal Stárek.

„Nejde o plošnou pomoc, ale o pomoc cílenou na ty, kteří se cítí zasaženi současnou situací. Systém je koncipován tak, že rodiče, kteří se tak rozhodnou, budou moci o financování zažádat. Doufám, že jednoduchá forma žádosti formou čestného prohlášení odstraní strach ze zbytečné administrativy nebo stud, který by těm, kdo potřebu pomoci cítí, bránil o ni požádat. Zároveň pracuji se svým týmem na takové metodice, která také školy administrativně v tomto ohledu zatíží co nejméně,“ doplňuje Mariana Čapková, radní pro oblast školství.

Čestné prohlášení bude na školách přijímáno dle místních zvyklostí a bude na škole, zda zvolí tištěné formuláře nebo využije jejich elektronickou podobu. V čestném prohlášení by měl rodič uvést, že dané dítě je přihlášeno ke školnímu stravování, že rodič má v souvislosti s aktuální situací zvýšené náklady a také, že nečerpá pomoc v rámci „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“.

You may also like...