Mezinárodní konference Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence

Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU) a Studiem Alta ve dnech 12. a 13. září pořádá v nových prostorech Studia ALTA mezinárodní konferenci Střed zájmu:  Udržitelnost jako způsob existence. Cílem přednášek a panelových diskusí je porozumět významu udržitelnosti v kulturním sektoru a inspirovat konkrétními příklady. Praktické workshopy pomohou vytvořit strategie pro začlenění udržitelnosti do praxe.

Kapacita je omezená. Neváhejte a kupte si svou vstupenku již dnes – online zde

„Pojem udržitelnost stále silněji rezonuje ve veřejném prostoru. Nevíme si ale často rady, jak ji konkrétně zavést do organizace a jak ji komunikovat. Právě o tom je naše konference,” říká Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura. Na úvodní příspěvky zahraničních expertů navážou v prvním dni konference tematické panelové diskuze a večer se během prezentací představí deset organizací s příklady dobré praxe. Na druhý den jsou pak připraveny tři praktické workshopy.

Caitlin Southwick

Hlavním hostem konference je zakladatelka a výkonná ředitelka mezinárodní neziskové organizace Ki Culture Caitlin Southwick (Nizozemí), která k tématu udržitelnosti v kulturním sektoru uvedla: „Když se mluví o udržitelnosti, lidé často myslí pouze na ekologické aspekty. Udržitelnost však zahrnuje tři pilíře: životní prostředí, ekonomiku a sociální faktory. Tyto pilíře jsou vzájemně propojené a stejně důležité. Ačkoli se často zaměřujeme na environmentální aspekt, je zásadní si uvědomit, že sociální udržitelnost je jádrem toho, co kulturní organizace dělají. Sociální otázky proto hrají v našem úsilí o udržitelnost významnou roli. Týká se to změny pracovního nastavení uvnitř organizací i navenek. Kulturní instituce mají sílu propojovat lidi a přispívat ke změně společnosti.“

Dalším zahraničním expertem bude Ben Twist (Velká Británie), který́ se z ředitele divadla stal odborníkem na udržitelnost v kulturních organizacích. Založil a vede mezinárodně uznávanou organizaci Creative Carbon Scotland, která od roku 2011 cílí na uhlíkovou neutralitu v kultuře.  

Anna Hořejší

Po úvodních příspěvcích zahraničních hostů dostanou prostor panelové diskuze na téma Co je udržitelnost a jak s ní existovat v synergii a Správná komunikace jako základ dobrých vztahů s veřejnou správou a s veřejností. V panelových diskuzích vystoupí například Anna Hořejší, kreativní ředitelka kandidatury Českých Budějovic na titul Evropské hlavní město kultury, Kateřina Vídenová, vedoucí nového projekt Kafkárna / Centrum pro umění a ekologii UMPRUM, Olga Škochová z organizace On Plan nebo Anna Stránská z brněnského HaDivadla.

Večer se v rámci Talks představí deset osobností, zástupců organizací z různých uměleckých oborů, kteří nastíní svou práci a své zkušenosti s udržitelností. Řadu zajímavých podnětů přinesou např. poznatky art re use, loca architekti, festivalů Jeden svět a Rock for People, Muzea umění a designu Benešov či Studia ALTA.

Druhý den bude věnován třem odborným workshopům. Účastníci workshopu Budování udržitelné budoucnosti (Building Sustainable Futures) s Caitlin Southwick odejdou s konkrétním plánem, jak začít. Udržitelnosti při natáčení filmů se bude věnovat workshop Greenfilming: Teorie v praxi s Adamem Karáskem. Třetí workshop s Hannou Belz z Berlína ujasní, jaké mohou být První kroky k udržitelné organizaci (First Steps to a Sustainable Organisation).

Připravena je také prohlídka prostoru bývalého Panského pivovaru v Libni s výkladem architekta.

You may also like...