Mezinárodní soutěž na Nový Eden vyhrálo duo ohboi a JIKA-cz   

Velká urbanisticko-architektonická soutěž je u konce! Mezinárodní porota vybrala vítěze, Rada MČ Praha 10 její rozhodnutí posvětila. Tzv. Nový Eden, současný Kulturní dům Eden a jeho okolí, se má proměnit v žádanou městskou adresu, kde občané najdou moderní budovu s byty i multifukčním sálem a výrazně oživený veřejný prostor. Autory vítězného návrhu jsou architektonický ateliér ohboi a projekční společnosti JIKA-cz. 

Porota, složená z mezinárodních odborníků a volených zástupců desáté městské části, se na vítězi soutěži jednomyslně shodla. „Jedná se o urbanistickou koncepci s jednoznačně vymezeným veřejným prostorem, vidím skvělou návaznost na stávající strukturu zástavby sídliště. Navržené funkční uspořádání objektu (skladba bytových jednotek, variabilní prostory pro komunitní centrum, multifunkční sál) považuji za velmi vhodné, samotnou architekturu pak za špičkovou,“ říká Martin Valovič (ODS), místostarosta MČ Praha 10 a místopředseda poroty.

Předseda poroty, architekt a profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Ivan Kroupa, souhlasí: „Návrh respektuje polohu původního Kulturního domu Eden a integruje jeho prostory s novým městským bydlením do jednoho celku v rafinovaném „mimoúrovňovém“ konceptu (hlavní sál kulturního domu v podzemí je situován mimo nadzemní objemy městského bydlení a do veřejného prostoru se propisuje jako součást terra-formingu souvisejícího parteru). Projekt motivuje a dává místu živost, svěží myšlenku včetně navržené typologie bydlení.“

Nový městský dům má vzniknout na místě současného, několik let zavřeného KD Eden. Celý záměr je koncipovaný tak, že novostavba se ocitne v přirozeném těžišti výrazně proměněného veřejného prostoru. Na sever se otevře parter do pěšího bulváru, na východ od objektu vznikne veřejné náměstí. Mezi budovami bude prostor pro konání venkovních kulturních akcí, které bude možné pořádat také v amfiteátru u paty pěší lávky. Tam, jižně od městského domu, je plánovaný vznik lineárního městského parku. 

Úpravy se soustředí do dvou míst, kterými jsou ulice Vršovická a předprostor před sousedním obchodním centrem Eden. Návrh ulice počítá se zúžením dopravních pruhů a vysazením stromořadí vedle travnatého tramvajového pásu, podobně jako v ulici Bělohorská v Praze 6. Takové řešení umožňuje vhodnou koexistenci chodců, cyklistů, automobilů i MHD.

„Naším primárním cílem je tvorba místa, které se stane cílem. Cílem procházky, cílem setkání.  Návrh pracuje s volnou strukturou blízkého panelového sídliště, v mikroměřítku tuto strukturu reinterpretuje a využívá zároveň terénní schod pro vznik celé řady nových městských prostor. Dům představuje v Praze neotřelou formu nájemního bydlení, které klade důraz na tvorbu zdravé a rozmanité komunity. Dům má ambici stát se ikonou potřebnou pro budování vztahu k místu,“ shrnuje vítězný návrh.

Jeho tvůrcem je už prověřené duo spolupracovníků – architektonický ateliér ohboi a projekční společnost JIKA-cz. „Jsou zárukou, že projekt Nového Edenu bude na nejvyšší architektonické a inženýrské úrovní. Jedna se o dvojici, která za sebou má už řadu společných úspěchů. Tím nejvýznamnějším je první místo v soutěži na Nové depozitáře Národní Galerie v pražských Jinonicích,“ konkretizuje architekt Igor Kovačević ze sdružení CCEA MOBA (Centrum pro středoevropskou architekturu, z. s.  a MOBA studio s.r.o.), které pro desátou městskou část soutěž na Nový Eden zajišťovalo.

Celkem se do soutěže přihlásilo šestnáct návrhů, do druhého kola, v němž účastníci své záměry rozpracovali, postoupilo šest soutěžících. Celkově druhé místo obsadilo španělské studio architektů Manuela Martineze, Franca Morera a Nahuela Recabarrena, které se zaměřilo na zachování původního objektu KD Eden (a poukázalo tak na finanční i provozní náročnost takového řešení). Třetí místo patří začínajícím architektům pod vedením Petra Bureše. „Prezentují nadčasový přístup bez předsudků k retro architektonickému výrazu 50. let. Základní kvalitou jsou návrhy různých forem městského bydlení až na hraně architektonického výzkumu. Porota ocenila nečekané a funkční urbanistické uspořádání, fyzické i nefyzické vazby dokumentované zdařilou grafikou,“ říká Ivan Kroupa.

Na soutěž MČ Praha 10 naváže jednacím řízením bez uveřejnění, v rámci nějž bude s autory návrhů postupně (podle vítězného pořadí) jednat o samotné realizaci navržených projektů. 

You may also like...