Bytová politika Prahy 10: Byty sociálního a dostupného bydlení si udrží 94,5 % domácností

Na Desítce se již třetí rok v řadě daří snižovat odhadovaný počet rodin s dětmi žijícími v ubytovnách. Vyplývá to ze „Zprávy o bytové politice MČ Praha 10“, který pro vršovickou radnici zpracovala Platforma pro sociální bydlení. Ta zároveň oceňuje práci s rodinami, které se dostávají do systému dostupného a sociálního bydlení. Byt si domácnosti udrží v 94,5 %.

Desátá městská část se oblasti bytové politiky koncepčně a systematicky věnuje od roku 2019., kdy se zapojila do projektu „Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví“. Od té doby buduje ucelený a funkční systém sociálního a dostupného bydlení a rozvíjí spolupráci se sociálními službami.

Zpráva o bytové politice Prahy 10 ke stažení ZDE (pdf)

„Po třech letech fungování dostupného a sociálního bydlení na Praze 10 se ukazuje, že pomáhat těm nejzranitelnějším má smysl. Z lidí, kteří přišli do městského bytu z ulice, ubytoven či azylových domů, si dokázalo bydlení udržet 83 %, domácnosti v dostupném a sociálním bydlení jako celek jsou v tomto ohledu úspěšné z 94,5 %. Věřím, že se na tento úspěch bude dařit dál navazovat,“ říká Matěj Hon, externí konzultant Platformy pro sociální bydlení, který mapuje a každoročně popisuje vývoj bytové situace na území Prahy 10.

„Velmi vypovídající je pro mě počet lidí, kteří u nás bydlí na ubytovnách. Tamní podmínky jsou totiž velmi provizorní, a my občanům díky našim bytům a spolupráci se sociálním odborem a sociálními službami můžeme velmi efektivně pomáhat. Zatímco v roce 2019 na ubytovnách žilo 80, počátkem letošního roku už to bylo jen 21 rodin,“ shrnuje místostarosta MČ Praha 10 Petr Beneš (Piráti), který má bytovou politiku v gesci.

Prioritou je pro radnici také obnova bytového fondu. Ročně se totiž uvolní přes 100 bytů, které je třeba opravit, k tomu přibývají neopravené jednotky z minulosti. „Díky spolupráci s hlavním městem Praha se nám podařilo získat na obnovu městského bytového fondu dotace v řádech desítek milionů korun. Současně nadále probíhaly práce na rekonstrukci dlouhodobě prázdných bytů, kterých jsme vloni chtěli opravit 151, nakonec to ale bylo dokonce 173 jednotek,“ vypočítává místostarosta Beneš s tím, že tempo oprav roste už třetí rok po sobě.

Za rok 2021 radnice uzavřela nájemní smlouvy k 83 bytům v kategorii dostupné a sociální bydlení a 20 bytům v zájmu obce (většinu přidělila učitelům, policistům a zdravotníkům). Zároveň také Rada městské části schválila 309 žádostí o prodloužení smlouvy na dobu určitou, o něž si nájemníci žádají po dvou letech.  

K 31. 12. 2021 evidovala městská část celkem 45 dlužníků s dluhem nad 10 000 Kč celkem 45 (20 % z 221 nájemců) Pouze v 7 % se ale jednalo o dluhy zvlášť závažné. „Využívání splátkových kalendářů jako nejběžnějšího nástroje snížení, a nakonec splacení dluhu, je v rámci bytů MČ Praha 10 na dobré úrovni a patrně se zlepšuje. Je třeba tento nástroj zachovat jako dostupný pro nejrůznější kategorie dlužníků,“ píše se ve Zprávě Platformy pro sociální bydlení.

„Občas se setkáváme s kritickými hlasy vůči sociálnímu a dostupnému bydlení, statistiky ale ukazují, že obavy jsou v drtivé většině případů liché. Vždyť v průměru 94,5 domácností ze sta si dokáže byt udržet. To jen ukazuje, že je nejen možné, ale i velmi efektivní poskytovat byty i lidem z ubytoven či azylových domů či lidem s nízkými příjmy,“ uvádí předsedkyně Komise bytové politiky Veronika Žolčáková (Koalice VLASTA). „Osobně mě velmi těší, že i přes velké celorepublikové problémy způsoben pandemií Covid-19 nedošlo v přidělování bytů a poskytování poradenství k žádným výraznějším omezením,“ dodává Veronika Žolčáková.

Na začátku roku 2019 podepsala desátá městská část memorandum s realizátory (R-Mosty, Sociologický ústav AV ČR a Platforma pro sociální bydlení) projektu „Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví“. Účastnila se setkání tzv. sítě partnerství, která sdružuje místní samosprávy usilující o ukončování bezdomovectví na svém území. Po skončení projektu v červnu 2020 pokračuje MČ Prahy 10 ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení a zároveň se zapojila do systémových změn realizovaných vedením hlavního města Prahy.

You may also like...