Monografie Patrika Ulricha o životní pouti člověka: Jiří Hubač Šlechtic příběhů

Celovečerní filmy Babí léto, Fany, Hřbitov pro cizince nebo Učitel tance. Oblíbené seriály Sanitka a Dobrá voda. Televizní filmy Ikarův pád, Tažní ptáci, Nezralé maliny či divadelní hry Dům na nebesích a Generálka. Všechna tato díla mají jednoho společného jmenovatele, a tím je přední český scenárista a dramatik Jiří Hubač (1929 – 2011) – autor řady divadelních her, filmových scénářů a mnoha televizních adaptací. Byl znám především tím, že dokázal psát role hercům přímo „na tělo“ a jeho díla patří do zlatého fondu české televizní i divadelní tvorby.

Tato kniha představuje Jiřího Hubače nejen jako vynikajícího autora, ale i jako člověka. Byl to silný muž, který se nenechal zlomit ani tuberkulózou, která mu v mládí málem vzala život, ani politickým diktátem, kvůli němuž mohl přijít o kariéru. Prostřednictvím rozhovorů s jeho rodinou a kolegy ho autor představuje jako mimořádně pracovitého a pilného tvůrce, jako vzorného manžela a tatínka, ale také jako celoživotního obhájce pravdy.

Biografie Jiřího Hubače vychází u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin a je doplněná řadou fotografií z filmových projektů i ze soukromého archivu rodiny.

Foto: Petr Brodecký

Patrik Ulrich (*1988) je mladý režisér a scenárista, pro něhož byl Jiří Hubač vždy vzorem nejen dokonalého řemesla, ale i inspirací pro lidský životní rozměr. Autor vystudoval scenáristiku a dramaturgii u spisovatelky Lenky Procházkové na FAMO v Písku, kde našel zálibu v psaní nejen filmových scénářů. V navazujícím magisterském studiu se věnoval výhradně filmové režii, kterou absolvoval v ateliéru prof. Juraje Jakubiska. Ve svém hraném magisterském filmu Milosrdná lež poukazuje s úsměvem na téma stáří a navazuje v něm pomyslně i na poetiku Jiřího Hubače. Je autorem celé řady krátkometrážních filmů, k nimž složil i hudební ilustraci. V současnosti pracuje jako režisér České televize, kde se věnuje převážně dokumentárním a hudebním projektům.

You may also like...