Na cestách s Večerkou: Luže, Chlumek a hrad Košumberk

Třetí výlet do východních Čech nás zavedl do malého městečka Luže a okolí. Testovací vůz Suzuki Vitara BoosterJet zapůjčilo autocentrum AAA Auto.

Město Luže

První zmínka o městě pochází z roku 1141 a nachází se v listině, v níž olomoucký biskup Zdík daroval pozemky, na nichž se Lužje nachází, litomyšlskému klášteru. Také v listině brněnského kláštera z roku 1240 je uveden svědek jménem Orthvinus da Rusce, v roce 1349 patří Ruži k litomyšlskému biskupství, v letech 1350 a 1372 se uvádí jako město bez závislostí. 

Nezachovaly se žádné písemné zprávy o tom, kdy byla Luže prohlášena městem. P. Oliva uvádí, že to bylo v roce 1855. To by souhlasilo, neboť ještě v tomto roce je v zápisech obecního výboru psáno, aby se radnice v městečku opravila. V téže knize protokolu se však od roku 1857 a v dalších letech objevuje již zápis: „a obec města Luže“. Ve starých písemných dokladech se píše buď „městs“ (městys) nebo „městečko“.

Luže byla malým městečkem na panství košumberském, ale měla výsady jako města velká. Udíleli je buď panovníci nebo majitelé panství košumberského. Tyto výsady byly velkým přínosem pro hospodářský rozvoj městečka a pro obecní pokladnu. Bylo to právo týdenních a výročních trhů, trhu na vlnu, prodej soli a železa, čepování piva a vína, svobodné živnosti, hrdelní soudy, právo vybírat mýtné na mostě aj. To vše způsobilo, že se v Luži usazovali zdatní řemeslníci a obchodníci, přicházelo sem množství lidí z okolních vesnic a mnohdy i dosti vzdálených míst, kteří zde utratili hodně peněz.


Hrad Košumberk

Košumberk je dnes z větší části zřícenina gotického hradu založeného ve druhé polovině 13. století. Založení hradu je odhadováno na druhou polovinu 13. století, první písemné zmínky jsou z roku 1312. Roku 1372 jsou uváděni jako vlastníci páni z Chlumu, zakladatelé rodu Slavatů (Slavatové z Chlumu a Košumberka). Ti hrad přestavěli do pozdně gotického stylu. Koncem 18. století je uváděn jako pustý a postupně se měnil na zříceninu. Ta byla roku 1922 zakonzervována Družstvem pro záchranu hradu Košumberka.

Chlumek

Kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži je římskokatolický poutní chrám postavený v barokním slohu v letech 1690–1696, od roku 1958 je národní kulturní památkou. Objekt je dominantou města Luže i okolní krajiny v důsledku výstavby na vyvýšenině Chlumek, někdy místně zvané svatá hora mariánská. Stavba na Chlumku byla provedena podle návrhu italského stavitele Bernarda Minelliho za účasti G. B. Alliprandiho a později ještě Pavla Ignáce Bayera. Dne 7. září 1696 byl do nového kostela z jezuitské rezidence slavnostně přenesen milostný obraz Panny Marie, ale práce na vnitřní výzdobě pokračovaly až do roku 1708. Slavnostního vysvěcení se dočkal až v roce 1713.

Zatímco rezidence na Chlumku utrpěla odbouráním druhého patra roku 1823 a požárem roku 1949, zůstal mariánský kostel na Luži dodnes dominantou kraje a cílem poutníků.

PF
Zdroj: wiki a místní archívy

Foto: archív redakce

You may also like...