Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace

Jsou to dva měsíce, kdy jsme zahájili boj proti epidemii onemocnění COVID-19. Zavedla se spousta opatření, která nám změnila život. Jak se ale život změnil těm, kteří již trpí vážným onemocněním a nyní se potýkají s dalšími nařízenými? Průzkum nadace Dobrý anděl, která podporuje onkologicky nemocné děti a rodiče a jinak závažně nemocné děti, potvrdil, že každého zasáhla jiným způsobem i intenzitou.

„Dalo by se říci, že zatímco onkologicky nemocné děti či rodiče pocítili minimum změn, jelikož ve světě karantény de facto žijí neustále, současná situace naopak značně ovlivnila život pacientům s cystickou fibrózou, dětskou mozkovou obrnou či autistům,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl. Nejznatelněji se to projevilo v odsunu plánovaných rehabilitací, které jim byly v 53 % odloženy, stejně tak jako 40 % plánovaných terapií, které jsou pro jejich vývoj velmi podstatné.

Situace se těchto rodin dotkla i finančně. Téměř polovina z nich sice výraznou změnu nepocítila, to je však způsobeno jejich běžně skromným životní standardem. Týká se to nejvíce matek samoživitelek, které pečují o nemocné dítě a nemají možnost docházet do zaměstnání. „Náš průzkum však ukázal, že celé třetině příjemcům, kterým Dobří andělé pomáhají, poklesl příjem domácnosti o 43 %. Každá desátá pak přišla v průměru o 70 % příjmů,“ dodává Procházková. To je způsobeno především tím, že každý 10. rodič se rozhodl dočasně přerušit zaměstnání, aby neohrozil zdraví svého

Michaela Kořínková s Elenkou

vážně nemocného dítěte či partnera. Některým byl zkrácen úvazek, jiní pak přerušili podnikání. Proto si velmi váží všech dárců, jež se jim snaží pomoci, jak dokládá i jeden z mnoha děkovných vzkazů rodičů: „Děkuji za váš zájem o nemocné. Moc si vážíme, že na nás myslíte.“ Zapojit se do pomoci může každý, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat libovolnou částkou. Veškeré příspěvky dárců odevzdá nadace Dobrý anděl rodinám do posledního haléře.

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Od listopadu 2011 byla zaslána pravidelná finanční podpora více než 7 700 rodinám. Každý měsíc přijme Dobrý anděl přes 100 nových žádostí o pomoc. 

Nadace garantuje, že veškeré příspěvky dárců odevzdá rodinám do posledního haléře. Zapojit se do pomoci je jednoduché, stačí se zaregistrovat na stránce www.dobryandel.cz a začít přispívat. Každý dárce pak může sledovat prostřednictvím svého Andělského účtu, které konkrétní rodině pomohl.

You may also like...