Nadace Naše dítě poskytla matkám samoživitelkám a dětem z pěstounských rodin notebooky a tablety v hodnotě 150 tisíc korun

Na podzim roku 2020 proběhl sběr bodů přes aplikaci EPP od Nadace ČEZ a díky pohybu uživatelů se vybralo 150 tisíc korun. Nadace Naše dítě pak přerozdělila finance ve prospěch dětí žijících pouze s jedním rodičem, nebo dětem z pěstounských rodin.

Distanční online výuka je momentálně jedinou možnou cestou vzdělávání a řada rodičů, kteří jsou na výchovu dětí sami, nebo se ocitli v krizi v důsledku současné situace, nemá finance na pořízení tabletu či notebooku pro své děti. Děti tak nemohou držet krok se svými vrstevníky a kromě sociální vazby jim uniká i učivo.

Proto jsme se rozhodli zaměřit naši pomoc také tímto směrem. Díky Nadaci ČEZ jsme mohli podpořit téměř dvacet sociálně znevýhodněných dětí nákupem technických pomůcek, především notebooků pro distanční výuku.

Dětem jsme nákupem technického vybavení umožnili plnohodnotně se účastnit distanční výuky stejně jako jejich spolužáci, pro které je technické vybavení běžnou součástí jejich domácností. Umožnili jsme jim nově rozvíjet jejich znalosti a dovednosti i při plnění domácích úkolů a situaci značně ulehčili také rodičům, rodiči či pěstounům. I děti znevýhodněné sociálním prostředím tak mohou získat stejné technické znalosti jako jejich vrstevníci a nebudou tím pádem do budoucna handicapovaní touto neznalostí. 

Paní Iva, samoživitelka a zároveň pěstounka sourozenců Anetky a Dominika nám napsala: „Jsem na děti sama a moc nám Vaše pomoc od nadace pomohla vyřešit situaci k distanční výuce a celkově ke vzdělávání dětí. Anetka od září nastupuje na učební obor Ošetřovatelka, protože ráda pomáhá ostatním lidem, kteří to potřebují, a mám z toho radost. Domča je v 8. třídě a po ukončení školy by chtěl jít na učební obor Kuchař, rád vaří a peče. Z notebooků měly děti obrovskou radost, tak jako i já. Moc nám to usnadní život s učením. Velice si vážím, že jste nám tak pomohli v této nelehké době.“

Nadace Naše dítě mimo jiné podporuje mimoškolní vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a oblastí ČR, například příspěvkem na doučování, případně další vzdělávací nebo jazykové kroužky mimo běžný rámec výuky.

You may also like...