Nadace Olgy Havlové: Fond vzdělání podpoří také ukrajinské studenty

Stipendijní program Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ČSOB pamatuje i na ukrajinské studenty. Banka letos na Fond vzdělání věnovala celkem 1,5 milionu korun. Spontánní navýšení o 500 tisíc korun je určeno na podporu studentů z Ukrajiny. Program již 27 let poskytuje studijní stipendia mladým lidem z dětských domovů, se zdravotním handicapem nebo ze sociálně znevýhodněných rodin.

Cesta ke vzdělání pro řadu znevýhodněných studentů je velice obtížná a díky našim stipendiím jim můžeme studium významně usnadnit. Letos budeme mít možnost díky navýšení finanční podpory o půl milionu korun pomoci ve studiu také mladým lidem z Ukrajiny, kterým se život změnil ze dne na den,“ uvádí Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Tragický vývoj válečného konfliktu na Ukrajině nás velice zasáhl. ČSOB na vzniklou situaci reaguje různými formami pomoci, jednou z nich je i finanční dar, který díky Kartě dobré vůle navýšil rozpočet Fondu vzdělání o 500 tisíc korun. Chceme touto cestou nabídnout ukrajinským studentům možnost pokračovat v jejich studijních plánech,“ dodává za ČSOB k tomuto společnému projektu Martin Kosobud, ředitel ČSOB Private Banking. 

Od vzniku programu v roce 1995 získalo pravidelnou stipendijní podporu necelých 650 studentů a přibližně stejný počet studentů obdržel jednorázový příspěvek na školné či pomůcky. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem věnováno přes 37 milionu korun. 

Podpora studentů v rámci Fondu vzdělání není jediným společným projektem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ČSOB. Díky Kartě dobré vůle, prostřednictvím které od roku 2014 vybraní klienti ČSOB přispívají na charitativní účely, nadace mohla pomoci zdravotně znevýhodněným s nákupem kompenzačních pomůcek, speciálně upravených automobilů či s úhradou rehabilitací.

You may also like...