Pouze 11 % studentů se cítí být velmi dobře připraveno na práci

V postpandemické éře mají vysokoškolské instituce příležitost změnit představu o zkušenostech studentů a dosáhnout tak lepších výsledků. Nové údaje ukazují, že tato práce začíná v okamžiku, kdy se student zapíše.

Proč je to důležité: Pouze třetina studentů uvádí, že má s univerzitou skvělé zkušenosti. Instituce jsou pod větším tlakem než kdy jindy, a to aby studenty smysluplně zapojily a podporovaly po celou dobu jejich studia, přizpůsobily se novým očekáváním a lépe je připravily na svět práce.

Nová zpráva společnosti Salesforce naznačuje, že instituce se musí vyvíjet, aby přilákaly studenty v situaci, kdy rostou náklady na vzdělání, zaměstnavatelé ruší požadavky na čtyřleté vzdělání a narůstá krize dovedností, kdy se jen 32 % zaměstnanců z generace Z cítí být velmi dobře vybaveno prostředky k osvojení digitálních dovedností potřebných k prosperitě.

Podněty k novinkám: Třetí výroční zpráva společnosti Salesforce Connected Student Report provedla průzkum mezi více než 1 300 studenty a 1 300 odborníky z oblasti vysokoškolského vzdělávání po celém světě. Zpráva obsahuje poznatky z hloubkových briefingů s vedoucími pracovníky vysokoškolských institucí v 11 zemích. Mezi zjištění patří např:

 • Téměř polovina (47 %) studentů si vybrala svou instituci na základě potenciálních vyhlídek na budoucí kariéru, avšak pouze 11 % se cítí být velmi dobře připraveno na svět práce.
 • Pouze třetina dotázaných studentů hodnotila své zkušenosti s nástupem do zaměstnání velmi dobře.
 • Pouze 2 % studentů, kteří uvedli špatnou zkušenost s nástupem, uvedla, že se jim na univerzitě celkově líbilo.
 • Téměř polovina (48 %) studentů předpokládala, že jejich kvalifikace bude pro zvolenou kariéru relevantní pouze pět let nebo méně po ukončení studia.
 • Vysokoškolské instituce mají před sebou ještě dlouhou cestu, aby se studenti cítili jako doma – pouze 12 % studentů uvedlo, že na své škole pociťují silný pocit sounáležitosti.

Příležitost: Vysokoškolské instituce mohou posílit úspěšnost studentů tím, že jim poskytnou skvělé zkušenosti a komplexní podporu od prvního dne v kampusu, ať už virtuálně nebo osobně.

 • Studenti, kteří měli skvělou zkušenost s nástupem, měli 35x větší pravděpodobnost, že budou mít celkově skvělou zkušenost i s univerzitou, než ti, kteří ji neměli.
 • Téměř sedm z deseti (69 %) studentů, kteří měli skvělý onboarding, také cítilo, že jim jejich vysoká škola nabídla individuální zkušenost, která byla přizpůsobena jejich individuálním potřebám a zájmům.
 • Polovina (49 %) studentů očekává, že od své univerzity získá dovednosti a znalosti související s prací, ať už online nebo osobně, a stejný počet studentů tvrdí, že by je jejich univerzita mohla podpořit v celoživotním vzdělávání tím, že by jim po ukončení studia poskytla přístup k bezplatným volitelným kurzům.
 • Čtyřicet procent studentů uvádí, že potřebují, aby jim jejich univerzity nabízely workshopy zaměřené na konkrétní zaměstnání, které by jim pomohly budovat kariéru.
 • Pouze 10 % studentů uvedlo, že se cítí velmi propojeni se studentskou nebo absolventskou komunitou, a jen 24 % uvedlo, že jsou velmi spokojeni se službami a podporou pro studenty.

Jak mohou univerzity dosáhnout tohoto cíle?

Přizpůsobením zkušeností studentů jejich potřebám a zájmům – včetně většího důrazu na pohodu, plánování kariéry a zlepšení připravenosti na pracovní sílu prostřednictvím zkušeností z praxe – mohou instituce dosáhnout lepších výsledků, přilákat více studentů a vybudovat pevné vazby, které přetrvají dlouho po ukončení studia.

 • Třetina studentů si přeje více kariérního plánování, zatímco 36 % studentů si přeje více zdrojů pro dobré životní podmínky (oproti 24 % v loňském roce), jako je podpora duševního zdraví, pastorační péče a finanční pomoc.
 • Čtyřicet procent studentů chce více pomoci při slaďování studijního, pracovního a osobního života.
 • Na otázku, jaké hodnoty chtějí, aby jejich univerzita prosazovala, uvedli studenti jako třetí nejčastější volbu rozmanitost a inkluzi, která se umístila hned za akademickou excelencí a dobrými životními podmínkami studentů.

Pohled společnosti Salesforce

Marie Laxague Rosecransová, CMO pro vzdělávání a neziskové organizace ve společnosti Salesforce, vysvětluje význam těchto poznatků: „Vysokoškolské instituce mají obrovskou příležitost připravit se na budoucnost a spojit se se studenty novými a vzrušujícími způsoby, a to budováním lepších vazeb, upřednostňováním pohody a přizpůsobením podpory tak, aby studenty lépe připravila na jejich akademickou cestu i mimo ni,“ řekla. „Vysokoškolské instituce mohou být mocnými hybateli změn, které poskytují svým studentům smysluplné, personalizované zkušenosti během každého kroku jejich cesty, od okamžiku, kdy přijmou nabídku k přijetí, až po podporu celoživotních studentů, kteří se snaží rozvíjet své dovednosti a utvářet ekonomiku novými způsoby,“ pokračovala.

Perspektiva vysokoškolského vzdělávání

Vysokoškolské instituce po celém světě se přizpůsobují měnícím se potřebám a prioritám studentů:

 • Howardova univerzita přesunula mnoho svých zkoušek z kompetencí v rámci studijního oboru od cvičení s tužkou a papírem k programům pracovního studia.

„Někteří členové fakulty se obávají, že když se mluví o zavádění odborných oborů, vzdalujeme se od klasického studia angličtiny a přecházíme k praktickým a odborným oborům,“ řekl James Davis, proděkan pro akademické záležitosti a humanitní vědy na Howardově univerzitě. Dodal však, že „svět se změnil a my musíme studenty připravit na to, co budou dělat mimo věže ze slonoviny“.

 • Na barcelonské univerzitě Pompeu Fabra studenti věnují méně pozornosti počtu článků, které členové fakulty publikují a naopak více kvalitě služeb pro studenty.

„To jsou věci, kterým univerzity tradičně nevěnovaly tolik pozornosti, ale nyní jsou stále důležitější,“ prohlásil Pablo Pareja-Alcaraz, prorektor univerzity.

 • Na Columbia College Chicago děkan pro studenty Douglas Eck nastínil, jak si univerzita představuje orientaci studentů jako něco podobného jako spolupráci s cestovní kanceláří.

Během nástupu se podle něj instituce snaží položit základy pro všestranně úspěšnou zkušenost. Podobně jako při plánování cesty doufá, že tato zkušenost bude plná ohromujících památek, nezapomenutelných vzpomínek a příležitostí k dobrodružství. Když se tento základ podaří, stane se z něj výlet, o kterém se bude mluvit i po letech. Nebo v případě vysokoškolského vzdělávání „skvělý univerzitní zážitek“.

You may also like...