Nadace Olgy Havlové si připomíná 25 let od odchodu paní Olgy

Dnes uplynilo 25 let od úmrtí Olgy Havlové. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) dodnes naplňuje odkaz své zakladatelky a pomáhá dle přání paní Olgy tam, kde je nejvíce potřeba a kde nikdo jiný pomoc nenabízí. 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc,“ řekla paní Olga a přesně v duchu těchto slov Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové naplňuje její odkaz.

„Olga Havlová založila Výbor dobré vůle se svými přáteli z Charty 77 v roce 1990, o dva roky později získal přidružený název Nadace Olgy Havlové,“ říká Monika Granja, ředitelka VDV, a dodává: „paní Olga patřila v 90. letech k průkopnicím charity. Založila organizaci, která se zaměřila na pomoc lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným a stala se tak první ombudsmanskou pro lidi, kteří se ocitli na okraj společenského zájmu.“

Pětadvacáté výročí odchodu paní Olgy si zástupci nadace připomenou s ohledem na epidemická opatření v komorním duchu. V den výročí položí květiny na hrob Olgy a Václava Havlových na vinohradském hřbitově. Veřejnost se k připomínce této výjimečné ženy může připojit tichou vzpomínkou či zapálením svíčky. 

Jak vzpomínají na Olgu Havlovou: 

Václav Malý, světící biskup pražský, člen správní rady Výboru dobré vůle

„Lidé při běžném setkání s Olgou Havlovou mohli mít pocit odtažitosti, rezervovanosti a přílišné racionality. Já jsem ale poznal, jak těžce prožívá věznění svého manžela. Nebyla ženou sentimentální, své pocity a city příliš neukazovala, spíše působila jako žena přímá, racionální a rozhodná, která se dovede postavit na vlastní nohy. Zažil jsem s ní však několik okamžiků, kdy se jí objevila slza v oku. Neříkám to proto, abych tu vzbuzoval nějaké sentimentální vzpomínky. Bylo to velmi rezervované, ale bylo to hluboce v ní. A to mě oslovilo. Byla v ní citlivost, kterou skrývala, jako by se za ni styděla.“  

Eva Holubová, herečka

„Určitě mne už za „totáče“ ovlivnily její nesmlouvavé názory a odvážné postoje, vážím si jí za její soucítění s potřebnými. Ale co si na Olze nejvíce cením, že nikdy nepodlehla aroganci moci, ani jako první dáma „se neprožívala“, jednala důstojně, sebevědomě, nikoliv však okázale. Nikdy mně ani nikomu přede mnou nepředhazovala svoji odvahu a nebojácné postoje, které projevovala už před listopadem 1989. Vysvětlovala pevně a zásadně svá stanoviska, ale nechávala na člověku, až si k nim dojde sám.“

Vladimír Hanzel, bývalý místopředseda správní rady VDV – Nadace Olgy Havlové, dlouholetý osobní tajemník V. Havla

„S Olgou Havlovou jsem se poprvé setkal koncem roku 1986 v pražské restauraci Na Rybárně v Gorazdově ulici. O pár let později se z ní prakticky přes noc stala první dáma republiky. Fascinovalo mne, jak Olga – pocházející z žižkovské proletářské rodiny – suverénně a po svém uchopila novou funkci. Zůstávala tou starou Olgou, někdy hubatou a kritickou, jindy kamarádskou a empatickou. Zároveň však s lehkou samozřejmostí usedala po boku králů, královen či prezidentů při státní večeři na Hradě.“

Blanka Dvořáková, zakladatelka Nadačního fondu Slunce pro všechny

„Paní Olga vždy splnila, co řekla, nikdy na nic nezapomněla. Měla jsem několikrát možnost se s ní setkat a pohovořit o plánech naší neziskové organizace. Mluvila jsem s ní i o domově pro těžce handicapované děti, bohužel jeho otevření proběhlo až po její smrti v roce 2000. Zařízení nese jméno Domov dobré vůle, služby klientům poskytujeme s přesvědčením, že by se to líbilo i paní Olze. Díky ní jsme se dostali blíže k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, se kterou dodnes spolupracujeme.“

Jak a komu pomohl za 31 let existence Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové:

  • Nadace přerozdělila příspěvky ve výši 816,8 milionu korun a pomoc získalo téměř 32 000 jednotlivců či neziskových organizací.
  • Nadace zorganizovala ozdravné pobyty pro více než 23 000 severočeských dětí s chronickým onemocněním dýchacích cest.
  • Z Fondu vzdělání, společného projektu VDV a ČSOB, získalo k 31. 12. 2020 stipendijní podporu 626 studentů a dalších 602 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem vynaloženo přes 35,8 milionu korun.
  • Nadace umožnila 1180 lékařům všech oborů zúčastnit se špičkových lékařských seminářů v Rakousku nebo online formou.
  • Nadace pomohla více než 11 700 dětem z dětských domovů strávit prázdniny v Chorvatsku.
  • Po povodních v letech 1997 a 2002 pomohla nadace při odstraňování následků záplav v  86 případech.
  • Cenu Olgy Havlové nadace udělila 26 osobnostem, které se i přes svůj zdravotní handicap aktivně angažují v pomoci ostatním znevýhodněným.
  • Na Benefičních koncertech dobré vůle, které již 26 let pořádá advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík ve prospěch nadace, se vybralo téměř 25 milionů korun.
  • Nadace na pomoc neziskovým organizacím zasaženým následky koronavirové pandemie přispěla finanční a materiální pomocí ve výši 10,3 milionu korun.

Foto: nadace VDV

You may also like...