Nájemci kanceláří se chystají na první větší zdražování po deseti letech

Firmy, které mají pronajaté kancelářské prostory, s obavami očekávají, jak se počátkem příštího roku promítne současná vysoká inflace do výše jejich nákladů na pronájem. Nájemní smlouvy totiž zpravidla obsahují inflační doložky, které pronajímatelům dávají možnost nájemné právě o míru inflace navýšit. Zdražení se ale může více projevit u levnějších kanceláří, kde inflací ovlivněné servisní poplatky budou tvořit více než polovinu výše samotného nájemného. 

Po letech, kdy náklady na pronájem kanceláří byly relativně stabilní, přichází první výraznější zdražování. Do nákladů se promítají zejména rostoucí ceny energií, a to jak ve formě spotřeby přímo v rámci kanceláří, tak nepřímo i v nákladech na servisní poplatky, ze kterých je hrazen provoz a údržba společných částí budov. U dražších budov, které zpravidla využívají novější a úspornější technologie, bude zdražení více vidět na růstu nájemného. V případě levnějších budov, které zpravidla nebývají tak energeticky efektivní, se do nákladů promítnou zejména rostoucí ceny energií. To se projeví jak na spotřebě elektřiny přímo v kancelářích, tak nepřímo i v nákladech na servisní poplatky, ze kterých je hrazen provoz a údržba společných částí budov.

„Po přibližně 10 letech stability přichází pro nájemce kanceláří první velké zdražování. V rámci jednání s pronajímateli při prodloužení nájemní smlouvy jsme zpravidla byli schopni využívat cen z počátku nájemní smlouvy minimálně jako odrazového můstku. Nyní to ale bude poprvé, co se ceny na úroveň z doby původního podpisu smlouvy nevrátí. Více než kdy jindy je tak třeba mít odborníka na své straně, který pomůže firmám zkrotit tuto spirálu zvyšujících se nákladů,“ vysvětluje Radek Procházka, Managing Partner společnosti Prochazka & Partners.

Důvodem skokového růstu je také aplikace tzv. inflačních doložek, na které v době rekordně nízké inflace většina nájemců nebrala příliš zřetel. Nyní se ale při dvouciferné inflaci stává z doložek strašák, který bude dělat vrásky nejednomu řediteli firmy. Míra navýšení nájemného pak závisí na tom, zda je nájem placený v české koruně či eurech. Zatímco v prvním případě se může jednat o zdražení až o 18 %, v případě eura, ve kterých je většina smluv na kancelářském trhu, pak lze očekávat růst zhruba o 8 %. Do toho je ale nutné počítat až s 50% zdražením servisních poplatků oproti roku 2021 a obdobným zvýšením nákladů na spotřebu energií přímo v kancelářích. To bude znát zejména u kanceláří s nižším nájemným, kde poplatky běžně tvořily 25–30 % nominálního nájemného. V současnosti se mohou dostat na úrovně 50–60 %.

„Situace bude pro řadu firem složitá a je otázka, zda si budou moci pronajímatelé dovolit promítnout do nájemného navýšení o 100 % inflace nebo bude spíše docházet ke kompromisním dohodám s nájemci. V případě razantního navyšování nájmů mohou být firmy motivovány využívat více hybridního modelu práce, a snižovat tak pronajatou plochu svých kanceláří. To samozřejmě pro majitele budov není ideální situace a budou se snažit jí, pokud možno, předejít,“ dodává Procházka.

Společnost Prochazka & Partners v roce 2013 založil Radek Procházka a dnes je vedoucí společností výhradně zaměřenou na zastupování nájemců v oblasti komerčních nemovitostí.

You may also like...