Nakladatelství JOTA vydává novinku z časů Husákových dětí: ´84

My, Husákovy děti, si nic vymýšlet nemusíme.“ Dospívat je obtížné za každého režimu a v každé době, když ale dospíváte zrovna v době husákovské šedi, svět je ještě o trochu komplikovanější.

Dusná realita normalizačního Československa poloviny osmdesátých let je v rozsáhlém románu ’84 popisována pohledem jedenáctiletého chlapce. Do dětského fantazijního světa proniká všudypřítomná vyprázdněnost. A to nejen ve škole, ale i v jeho rodině. Pocit bezvýchodnosti a dusivé šedi jej vede k úniku do snů a úvah o smyslu vlastní existence.

Kája je synek „z dobré rodiny“, dobře se učí, ví, že co se říká doma, se jinde neříká a že základem všeho je mít dobré známky a nevyčnívat. Z reality, které nerozumí, uniká do snů. O krásné slovenské dívce Perinbabě a o chlapcích kolem ohňů ve slovenských horách, básnících toužících po svobodě, ale i o politických osobnostech časů minulých, současných a budoucích.

´84 je román o útěku ze světa, ze kterého se uniknout nedá, o pomíjivosti dějin, o samoúčelnosti lidských přesvědčení, o marnosti, ale především o lásce, která je tím nejhlubším a jediným opravdovým, co se dá ve světě prožít, a která může být přes veškerou bezútěšnost a relativitu skutečnosti nadějí…

Autor, vystupující pod pseudonymem k.elkir, se narodil roku 1973 v Praze. Zde absolvoval základní školu i gymnázium. Roku 1998 obdržel doktorskou hodnost (Ph.D.) na Univerzitě Karlově. Absolvoval studijní pobyty a stáže ve Francii, v Belgii a v Německu. Žije převážně v Praze. Je rozvedený. Kromě literatury se věnuje výkonu svobodného povolání a podnikatelské činnosti, cestuje a chodí do přírody. Román ´84 je jeho beletristickou prvotinou.

Vydává nakladatelství Jota.

You may also like...