Nová aplikace Tableau Data Stories automatizuje získávání poznatků z dat ve srozumitelném formátu

Nestálost trhu a rozsáhlé narušení dodavatelského řetězce činí pro společnosti stále větší výzvu omezit náklady a udržet své podnikání v chodu. Dodavatelské řetězce a výrobní linky generují velké množství dat a zákazníci očekávají, že budou mít přehled o tom, kdy zboží dorazí. Nedávná studie McKinsey zjistila silnou korelaci mezi úspěšností plánování organizace a zavedením pokročilé analytiky. Řízení dodavatelského řetězce založené na datech nabízí totiž nové způsoby, jak se vyhnout narušení a rychle a jistě reagovat na nepředvídané okolnosti. 

Tableau Cloud poskytuje špičkovou analytickou platformu, která vychází vstříc zákazníkům tam, kde nejraději provozují své podnikání. Až 70 % nových zákazníků si vybírá Tableau Cloud místo lokálního nebo hybridního řešení, které by jim poskytlo analytické služby. Tableau také nadále nabízí řešení pro vlastní správu a snaží se zákazníkům poskytovat flexibilní možnosti, které potřebují.

„Rychlost, snadnost použití a flexibilita jsou pro Tableau klíčovými odlišnostmi a důvody, proč se zákazníci spoléhají na to, že jim pomůžeme transformovat jejich podnikání prostřednictvím rozhodování založeného na datech a zvýšení efektivity,“ řekl Francois Ajenstat, produktový ředitel Tableau ve společnosti Salesforce. „S řešením Tableau Cloud usnadňujeme našim zákazníkům dosažení ještě většího analytického úspěchu. Tableau Cloud pomáhá našim zákazníkům poskytovat analytiku a zároveň zajišťovat nejvyšší úroveň důvěryhodnosti, dostupnosti a výkonu.“ 

Automatizované informace rychleji a snadněji 

Data Stories přidává nově do tabulek Tableau automatizovaná vysvětlení v jednoduchém jazyce, což zákazníkům pomáhá rychleji porozumět datům a pracovat s nimi. Automatizace analýzy, sestavování a sdělování poznatků z dat v moderním, snadno srozumitelném formátu odstraňuje nutnost opakovaného vysvětlování dashboardů, zpřístupňuje data podnikovým uživatelům a pomáhá zvýšit míru přijetí analytiky v celém podniku.

Tableau také rozšiřuje svou nabídku Accelerators a možnosti Tableau Exchange, důvěryhodného centra nabídek, které rozšiřují platformu Tableau a pomáhají zákazníkům zrychlit dosahování hodnoty. Accelerators jsou přizpůsobitelné dashboardy, které lze použít v různých odvětvích, odděleních a podnikových aplikacích k rychlému získání přehledu. Tableau má nyní na Tableau Exchange více než 100 akcelerátorů, včetně těch, které vytvořili odborníci v rámci Tableau Partner Network, což dále rozšiřuje jedinečné případy použití, které mohou zákazníci uplatnit.

Tableau Exchange také obsahuje novou funkci, která zákazníkům umožňuje prozkoumat a používat jakoukoli nabídku z Tableau Exchange přímo v aplikaci, aniž by bylo nutné ji stahovat zvlášť. Lidé tak zůstávají v obraze a mohou získat správné řešení, když ho potřebují. 

Nové funkce, které zvyšují efektivitu

Tableau také představuje Advanced Management, který pomáhá zákazníkům Tableau spravovat, zabezpečovat a škálovat kritické analýzy v rámci celého podniku. Správci mohou získat hluboký přehled o přijetí a výkonnosti, využít pokročilé možnosti šifrování pro splnění bezpečnostních požadavků a získat zvýšené kapacitní limity, které zajistí, že týmy a jednotlivci budou mít přístup k relevantním datům. Mezi příklady patří např:

Šifrovací klíče spravované zákazníkem, které pomáhají zákazníkům splnit organizační normy a přidat další vrstvu ochrany jejich dat.

Deník aktivit, který poskytuje podrobné údaje o událostech, které správcům pomáhají sledovat, jak jednotlivci používají Tableau. Umožňuje také audit oprávnění pro lepší zavedení kontroly nad nasazením v podniku.

Přehled pro správce, uchovává data až po dobu jednoho roku, což pomáhá sledovat využití datových sad, přijetí licencí a dobu načítání vizualizací.

„Data jsou klíčová pro splnění slibu využití vědeckých poznatků o mRNA k vytvoření nové generace transformativních léků pro pacienty,“ řekl Adam Mico, ředitel pro vizualizaci a podporu dat ve společnosti Moderna. „Bezpečnost, správa, škálovatelnost a spravovatelnost jsou důležitými součástmi naší celkové strategie analýzy dat a jsme nadšeni, jak nám Advanced Management usnadní a urychlí optimalizaci nasazení.“

Zapojení systému Einstein do aplikace Tableau přináší hlubší vhled do celého systému Salesforce Customer 360. Tableau také pomáhá řídit Salesforce Customer 360 a umožňuje zákazníkům plně využívat jejich data k získání užitečných poznatků z jejich dat CRM.

Díky technologii umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) Einstein Discovery pomáhá Tableau lidem s odbornými znalostmi v dané oblasti činit lepší rozhodnutí rychleji a s větší jistotou. Například Model Builder umožňuje obchodním týmům společně vytvářet a využívat prediktivní modely pomocí enginu Einstein Discovery, aniž by musely opustit své pracovní postupy v Tableau.

Vložení nástroje Einstein Discovery do nástroje CRM Analytics, pokročilého analytického řešení pro uživatele CRM, pomůže zákazníkům získat užitečné informace přímo v pracovním postupu Salesforce:

  • V případě, že se jedná o textové shluky, využívají se modely strojového učení (ML) k extrakci klíčových slov z rozsáhlých textových polí, aby se rychle odhalily skryté poznatky a zlepšilo se tak rozhodování.
  • Detekce zkreslení pro modely více tříd rozšiřuje možnosti použití modelů více tříd tím, že odstraňuje zkreslení podle proměnných, čímž předchází nutnosti znovu trénovat celý model. 

O Tableau

Tableau pomáhá lidem vidět a pochopit data. Tableau nabízí vizuální analýzu s výkonnou umělou inteligencí, správu dat a spolupráci. Zákazníci po celém světě, od jednotlivců až po organizace všech velikostí, rádi využívají pokročilé analytické nástroje Tableau, které jim umožňují přijímat účinná rozhodnutí založená na datech. Další informace naleznete na adrese www.tableau.com.

You may also like...