Nová kniha Karlův most – V souvislostech víry a ducha

Koncem února byla na český trh uvedena kniha „Karlův most – V souvislostech víry a ducha“. Autorem titulu je Stanislav Přibyl. Duchovní průvodce po jednom z nejkrásnějších mostů na světě odkrývá jak jeho krásu, tak souvislosti víry, historických událostí a osob, díky nimž vznikla úchvatná galerie třiceti soch a sousoší svatých na obou jeho stranách.

Autor nás nejprve seznamuje s tím, kdo, kdy a na čí zadání sochy vytvořil (dějiny). Podává stručný uměleckohistorický popis toho, co na mostě vidíme (včetně nápisů), a spolehlivě interpretuje život a význam svatých, které na mostě potkáváme (ikonografie). Tento výklad by byl neúplný bez pojednání o bezprostředním okolí Karlova mostu. Některé málo známé skutečnosti vyzvedává z prachu zapomnění oddíl Co jste možná nevěděli. Pomyslnou třešničku na dortu tvoří úryvky z románů, básní, esejů, modliteb, legend a dalších dokumentů (Najdeme v literatuře).

Kniha v dosud nevídané míře přibližuje duchovní dědictví Prahy a českých zemí v evropském i světovém kontextu.

Text doprovázejí dva plánky místa na vnitřních stranách obálky a téměř sto padesát fotografií a historických rytin.

Karlův most: V souvislostech víry a ducha vydalo Karmelitánské nakladatelství v únoru 2019.

Autor:
STANISLAV PŘIBYL (*1971), katolický kněz, redemptorista, generální sekretář České biskupské konference a pražský rodák. V letech 1999 – 2008 byl farářem na Svaté Hoře u Příbrami, mezi lety 2009 – 2016 generálním vikářem litoměřické diecéze. Od roku 2016 studuje dějiny umění na FF UK v Praze. Ve volném čase rád fotografuje a hraje na varhany.

Ukázka z úvodu knihy:
Karlův most není jen technická nebo kulturní památka, ale můžeme jej zařadit mezi posvátná místa Prahy. Kromě toho, že se v roce 1393 stal svědkem mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého, byl roku 1648 svědkem hrdinského boje pražských katolíků proti Švédům, byl svědkem pádu i nového povstání po katastrofách, zvláště povodních. Na mostě se nachází třicet soch a sousoší svatých, které vydávají svědectví o duchovním dědictví Prahy a České země.

You may also like...