Mariánské náměstí je místem, kde kromě Magistrátu hl. m. Prahy sídlí i další zásadní pražské instituce, jako například Městská nebo Národní knihovna. V současné době funguje pouze v testovacím režimu, jeho stav ale vyžaduje trvalou proměnu. Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) proto v loňském roce vysoutěžil zpracovatele návrhu náměstí, architektonické studio Xtopix, které dnes představilo jeho novou podobu.

„Těší mě, že náměstí před pražským magistrátem konečně nabude reprezentativní podoby, kde si lidé mohou odpočinout od rušného centra. Jako velice důležitou součást nové podoby Mariánského náměstí vidím vysazení nové zeleně – konkrétně tří javorů. Javory dobře snáší sucho i náročné podmínky, které v centru města máme, a já se už moc těším, až si pod nimi posedím,“ uvádí pražský primátor Zdeněk Hřib.