Nově otevřená Bold Gallery zve na obrazy a virtuální realitu v Božské komedii Radky Bodzewicz

Ve čtvrtek 28. května se poprvé otevřou dveře návštěvníkům nové Bold Gallery v Holešovicích. Na scénu pražského kulturního života vstupuje doposud největší autorskou výstavou výtvarnice Radky Bodzewicz. Renomovaný galerista a majitel aukčního domu Arcimboldo Oldřich Hejtmánek s Bold Gallery posunuje těžiště svých aktivit k aktuálnímu umění tím nejlepším možným způsobem: autorka patří k nejoriginálnějším osobnostem mladé generace. Ke skvěle zvládnutým tradičnějším výtvarným technikám přidala nyní Radka Bodzewicz výsledky více než roční systematické práce s unikátní aplikací Artivive umožňující divákům rozšířit zážitek z uměleckého díla do další dimenze.

Speciálně pro nový prostor připravila výstavu motivovanou Danteho Božskou komedií. „Témata, kterým se Božská komedie věnuje, směřují vyloženě k člověku a jeho chování od nepaměti. Ani do budoucna se na tom podle mě nic nezmění,“ říká mladá umělkyně a dodává: „Všechny kategorie, které Dante sepsal, jsou dodnes platné a týkají se přímo podstaty člověka.“ Cestu skrze tři základní etapy posmrtného bytí – Peklo, Očistec a Ráj, chápe ale absolventka pražské akademie jako emotivní nebo psychický stav a vztahuje ji k dnešní každodennosti.

Autorka dokáže silná témata historie i současnosti uchopit mnohovrstevnatě, srozumitelně a geniálně je začlenit do fyzického výtvarného díla pomocí prvků virtuální reality. S aplikací Artivive, kterou si návštěvníci bezplatně předem mohou stáhnout, vstoupí do dalších rozměrů vystaveného díla. „Asi před rokem jsem začala přemýšlet, jak vytvářet digitální výstavu. Na začátku byly pokusy o vlastní aplikaci prodloužené reality,“ říká Radka Bodzewicz a upřesňuje: „Až později jsem objevila aplikaci Artivive a ta nabídla univerzální řešení. Divák používá vlastní telefon, který se stává jeho třetím okem.“ Jak aplikace funguje zjistíte ve video pozvánce na https://bit.ly/2yBsqMc. Projekt doprovází interaktivní katalog s textem kurátora výstavy Radka Wohlmutha.

 Výstavu zahajující činnost Bold Gallery na adrese U Měšťanského pivovaru 6a v Praze 7 je možné navštívit do 4. července. Více informací na www.boldgallery.artwww.facebook.com/boldgalleryprague/. Aplikaci Artivive lze bezplatně stáhnout na www.artivive.com.

Experimentální malířka Radka Bodzewicz rozvíjí v unikátním projektu Božská komedie vlastní vrstevnatou techniku kombinující principy malby, grafiky, kresby i plastické modelace poprvé také i s prvky virtuální reality, které dávají klasickému obrazovému prostoru doslova nový rozměr. „Radka Bodzewicz průběžně pracuje s překrýváním obrazu, osovými přetisky, malebnými zásahy štětcem, ale také sypaným hliněným pigmentem, jímž vytváří a vymezuje základní kompoziční pole svých obrazů. Každé plátno tak více než co jiného představuje záznam živého intuitivního procesu, rozvíjeného momentálními asociacemi, ve kterém může být jedním z podstatných hybatelů děje i náhoda. Také tím se blíží běžné životní realitě,“ říká o komplexní tvorbě mladé umělkyně kurátor Radek Wohlmuth.

Výstava Božská komedie ale nabízí ještě další úroveň, kterou je virtuální ,prodloužená‘ realita vklíněná prostřednictvím aplikace Artivive do konstelace už teď ne/tradiční malby. Díky ní tak vzniká jakási ,malba na druhou‘ – mechanismus, který umožňuje vnímat iluzivně konstruovanou obrazovou plochu jako pohyblivý atmosférický prostor, za běžných okolností zdánlivě skrytý pod malovaným povrchem plátna. „V podstatě je to tak, že poslední roky objevuji virtuální realitu. Nejdřív jsem v ní začala malovat. Obecně ve své tvorbě ráda objevuji a zkouším nové způsoby nebo nástroje a tohle byla další cesta,“ říká autorka a dodává: „V klasické malbě na podložce se nikdy nestane, že se barva dostane někam jinam než na tu plochu, se kterou počítáte. Ve virtuální realitě je možné malovat do dalších rozměrů.“  

Radka Bodzewicz pracuje s tímto prvkem systematicky od roku 2018, ale v rámci samostatné výstavy jej nyní v Bold Gallery představí v premiéře. Předkládá tak divákovi nejen pozoruhodnou tvorbu, v níž je možné vedle současných momentů najít konotace, vedoucí až někam k boschovským či právě arcimboldovským vizím, ale nenápadně přitom také demonstruje stále se rozšiřující působnost nových médií. Radka Bodzewicz i nová Bold Gallery tak ukazují, že jejich vnímání současného světa je moderní, ale nerezignuje na historii a základní imperativy umění i lidského života, které jsou napříč staletími neměnné.

Radka Bodzewicz se narodila roku 1991 v Šumperku. Před třemi lety absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru Vladimíra Kokolii. Během roku 2016 studovala na Robert Gordon University-Gray’s School of Art ve skotském Aberdeenu a obdržela grant The Elizabeth Greenshields Foundation. 

Bold Gallery, ležící na pomyslné spojnici mezi Trafo Gallery a DOXem, dotváří obraz pražských Holešovic jako nejvýznamnějšího pražského art districtu současnosti.

Foto: Petr Brodecký

You may also like...