Nově vzniklé „Sdružení českých firem venkovní reklamy“ bude hájit zájmy podnikatelů v oboru

Nově vznikající Sdružení českých firem venkovní reklamy (SČVR) si klade za cíl hájit zájmy podnikatelů působících v oblasti venkovní reklamy. V současné době zastupuje 95 % menších firem dlouhodobě působících v tomto odvětví. Předsedou sdružení se stal Josef Soušek.

SČVR bude působit jako plnohodnotný partner pro jednání o koncepci reklamního trhu v hlavním městě, a je připraveno v těchto jednáních zastupovat zájmy svých členů. Hájit hodlá své členy i v dalších možných sporech se správními orgány, zejména pak v souvislosti s novelou vyhlášky č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, která je podle sdružení zcela v rozporu s pravidly pro ochranu rovné hospodářské soutěže a měla by být kompletně přepracována.

V současné době se nás nejvíce dotýká právě novela vyhlášky č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, která je pro naše členy téměř likvidační. Hlavní město se s její pomocí údajně snaží snižovat vizuální smog. Chce toho dosáhnout zákazem pouze jednoho typu nosiče reklamy, a to reklamních plachet, kterých je ale na území Prahy jen několik desítek. Tisíce billboardů, bigboardů, doublebigboardů, citi light vitrín, výstrčí na sloupech veřejného osvětlení, reklamě na MHD město nadále ponechává a někde dokonce na tyto reklamní nosiče uzavírá nové smlouvy. Takto si tedy boj proti vizuálnímu smogu nepředstavujeme,” komentuje Josef Soušek, předseda sdružení. 

Podle sdružení je vyhláška bezzubá, naprosto nekoncepční, a naopak zvýhodňuje primárně větší subjekty podnikající v reklamním byznysu právě na pozemcích a majetku města. Město tak svým nařízením zvýhodňuje samo sebe. Už samotná fáze přípravy vyhlášky a její konzultace byly dle Souška pochybné. „Očekávali bychom, že u takto významné regulace zasahující výrazně do práv podnikatelů se bude Magistrát snažit zapojit zástupce byznysu a další přímo dotčené subjekty. To se vůbec nestalo, a naopak se s námi ze začátku úředníci bavit odmítali.”

Podporu SČVR vyjádřilo mimo jiné i Občanské sdružení majitelů domů, zastupující více než 3000 členů, nebo někteří ředitelé pražských škol. Právě jich se totiž současné kroky Magistrátu dotknou vcelku zásadně. Kvůli zákazu reklamních plachet přijdou o nemalé příjmy do svých rozpočtů (řádově miliony korun ročně) a vzhledem k absenci přechodného období by mohli výpadky příjmů očekávat již v horizontu měsíců.

Je opravdu nešťastné, že vyhlášku nikdo během její přípravy s dotčenými subjekty nediskutoval. Takhle máme z celé situace pocit, že materiál vznikl účelově jako předvolební politické PR a malá domů pro velké provozovatele reklamy. Tomu nasvědčuje i na vodě postavená argumentace Magistrátu obhajující nutnost regulace. Navíc opřená o jakousi blíže nespecifikovanou poptávku veřejnosti. Absence detailní dopadové studie už je jen pomyslnou třešničkou na dortu,” dodává Soušek.  

You may also like...