Novinka z nakladatelství Vyšehrad: Jeho Svatost dalajlama – Etika pro dnešní svět

Jeden z nejvýznamnějších myslitelů současnosti, tibetský duchovní vůdce dalajlama, předkládá v této knize výsledek svých celoživotních úvah o člověku, jeho životní cestě a hodnotách, které mu mohou pomáhat. Ačkoli čerpá ze zdrojů vlastní náboženské tradice (buddhismu), jeho pojetí etiky překračuje hranice náboženství a je univerzálně srozumitelné a přijatelné. Základními kameny jeho etického systému je soucítění, které je vlastní všem lidským bytostem právě proto, že jsou lidmi, ale také kritické myšlení a spravedlnost. Kniha se věnuje jak akutním problémům dnešního světa, tak i zcela konkrétním způsobům, jak dosáhnout klidu mysli a jak v sobě pěstovat schopnost soucítění a skutečnou lidskost, a to díky rozvíjení etické vnímavosti v každodenním životě, která dělá život snesitelnějším, hlubším a bohatším.

Současný 14. dalajlama Tändzin Gjamccho je duchovním vůdcem Tibetu a nejvyšším představitelem tibetského buddhismu. Od roku 1959 je nucen žít v exilu v Dharamsale v Indii. Dlouhodobě se angažuje v otázkách lidských práv, nenásilného řešení konfliktů a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Knihu vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...