Nový projekt společnosti Huawei: Online #vbezpeci. Kampaň pomáhá rizikovým skupinám čelit nástrahám internetu

Až polovina dětí běžně komunikuje na internetu s neznámými lidmi a až 60 % seniorů má snadno prolomitelné heslo. Nejen tato fakta potvrzují, že online svět, který je pro běžnou ekonomicky aktivní populaci, ale i většinu dětí druhou realitou, může pro ty, kteří do něj vstupují, přinášet nejen velké příležitosti, ale i rizika. Právě na tuto problematiku se zaměřil nový projekt společnosti Huawei ve spolupráci s mediálním domem CNC #vbezpeci. Edukativní kampaň probíhá v tištěných médiích mediálního domu CNC a také na webu. Je cílená na širokou veřejnost, kterou informujeme o základních nástrahách, jež v digitálním světě číhají na dvě nejcitlivější skupiny uživatelů – děti a seniory. Kampaň zároveň zábavnou formou poskytuje rady rodičům a rodinným příslušníkům, jak své blízké v digitálním světě vzdělávat a chránit.

Děti i senioři mohou být na internetu snadným cílem. Zatímco ti první tento svět chtějí prozkoumat stejně bezhlavě a s nadšením, jako ten fyzický kolem nás, ti druzí do něj vstupují s životním nadhledem, ovšem často bez opatrnosti a kritického myšlení. „Největší nebezpečí spočívá v tom, že digitální svět a jeho rizika podceňujeme,“ uvádí Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace Huawei a odborník na online ochranu a kybernetickou bezpečnost. Vzdělávací kampaň proto upozorňuje na jedné straně na rizika, která hrozí předškolákům, školákům i mladším dospívajícím spojená zejména s hraním her, nevhodným obsahem, zveřejňováním intimních materiálů i sdílením osobních údajů nejen na sociálních sítích, na straně druhé pak na nástrahy, jako jsou podvodné e-maily, online nakupování či zabezpečení osobních účtů, jimž naopak často čelí senioři.

Lidé ve věku nad 65 let s moderními technologiemi povětšinou nepřišli do styku v rámci pracovního prostředí. I u nich se však v současné době technologie těší oblibě a ve svém volném čase je využívají téměř všichni. Dle výzkumu portálu Seznam.cz ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci celých 97 % seniorů používá e-mail, 95 % používá internet k vyhledávání informací a 63 % komunikuje pomocí chatovacích aplikací. Starší lidé jsou ovšem mnohem méně imunní vůči podvodným e-mailům a falešným zprávám, které přeposílají a sdílejí tři až šestkrát častěji než mladí lidé. „Internet umožňuje seniorům zůstat ve spojení s rodinou, vnoučaty i přáteli, což má zejména s ohledem na omezení v souvislosti s probíhající krizi úžasný přínos. Je důležité, aby se senioři internetu nebáli, ovšem stejně tak je důležitá digitální gramotnost a obezřetnost,“ vysvětluje Pavel Košek.

Děti naopak vstupují do života již obklopeny technologiemi. Od útlého věku jim je umožněno zacházení s nejrůznější elektronikou a například takový tablet, který je vnímán zejména jako zdroj zábavy či učení, vlastní podle průzkumu operátora O2 před dovršením pátého roku života téměř 12 % dětí. Systém kontroly však často pokulhává a pouze 6 % rodičů řeší správu technologických zařízení svých potomků pomocí příslušného softwaru. Najdou se ale i tací rodiče, kteří ze strachu své dítě chtějí od technologií držet co nejdéle na míle daleko. „Pro děti je internet přirozené prostředí, nebojme se je do něj přivést a nechat je ho objevovat. Ale musíme si to s nimi odpracovat. Digitální rodičovství je každodenní dřina a rodič musí i v online světě vést své dítě stejným způsobem, jako ve světě reálném. Komunikujte, buďte otevření a učte se od sebe navzájem,“ radí Pavel Košek.

Kampaň je pokračováním na jaře spuštěného edukativního webu 5GvCesku.cz, jehož cílem je primárně informovat o příležitostech, které sítě páté generace nabízí. „Informovanost o 5G a jejich výhodách dle námi zjištěných údajů není vysoká, a proto jsme se rozhodli jít cestou osvětové kampaně. Chceme ukázat, jaké ekonomické příležitosti mohou 5G sítě přinést naší společnosti, jinak řečeno, jak můžeme zlepšit naši životní úroveň, když budeme implementovat 5G technologie co nejdříve tak, abychom zůstali konkurenceschopní. Na našem webu prezentujeme, jak si vede implementace 5G ve světě, jak si vedou různé státy v porovnání s Českou republikou. Snažíme se také upozornit na regulace a rizika spojená se zpožděním zavádění 5G sítí, či na falešné zprávy neboli fake news,“ dodal tiskový mluvčí korporátní divize Huawei Tomáš Kolder.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...