Nový román Šárky Šiškové Navždy nebo jen na chvíli?

Román, který vychází právě v tyto dny, obsahuje opět velmi stimulující a inspirující otázku už ve svém titulu. Stejně jako její předešlé knihy A co láska? a Dokonalý život? pokládá otázky na které většina z nás během svého života otevřeně nebo skrytě hledá odpověď.

Zatímco v románu Dokonalý život?, který vyšel v srpnu 2019, se autorka věnovala především psychologii postav dvou dospělých bratrů a jejich partnerek, v knize Navždy nebo jen na chvíli? je velký důraz kladen na propojení profesního a osobního života.

Jako jednu složitou nádobu plnou emocí líčí život hlavních postav, jimiž jsou herec a režisér Roman Marad a jeho herecká i životní láska Alice Antlová. Poprvé se s těmito hrdiny, a nejen s nimi, čtenář setkává v autorčině velmi úspěšné prvotině A co láska? vydané v roce 2018. Román Navždy nebo jen na chvíli? je jejím volným pokračováním, tvořícím zcela samostatný příběh.

Hledání rovnováhy mezi ambicemi a osobním štěstím, neřeší jen hlavní hrdina Roman a jeho Alice, ale všichni protagonisté tohoto románu, kteří se společně pohybují v prostoru medií… filmu, rozhlasu, televize… Myšlenka prožít znovu se svými postavami další kus jejich života pouze potvrzuje velkou energii a živoucnost děje a postav, které dokáže autorka vytvořit.

Román Navždy nebo jen na chvíli? čtenáře od první minuty vtáhne a nepustí do poslední stránky. Herec a režisér Roman Marad právě dokončil svůj první autorský film „Němé hranice“. Jeho touha po naplnění uměleckých ambicí ho donutí zabývat se svým životem a postoji v něm.

Nakolik jsou oni sami pohlceni tímto uměle vytvořeným světem pro svět skutečný?  A nakolik si oni sami uvědomí, že ho vytváří mnohdy na úkor sebe samých…? Dramatický příběh plný pravdy, reality, kterou neprožívají jen ti, kteří se nechají zvěčnit na filmové plátno.

Protože hledání štěstí má mnoho různých podob a cest… a často k němu nestačí ani mít tvář na lesklé obálce časopisu. Jazyk, kterým autorka vypráví, je srozumitelný, přitom velmi barevný, bez jakékoliv snahy o ploché filozofování, poučování či moralizování. Dialogy jsou krátké, břitké, úderné. Děj má velmi dynamický spád, podobný jízdě na horské dráze. Stále vpřed, rychlé změny tempa i směru.

Působivé jsou kurzívou psané ukázky z filmu, o němž hlavní hrdina přemýšlí a chystá jeho premiéru. Tyto filmové obrazy naopak děj zpomalí a odkrývají poetickou duši vypravěče…

Na závěr nečekaná pointa.

Román Šárka Šišková opět doplnila svými ilustracemi na obálce i uvnitř knihy a je příjemné se nad každou zastavit a zamyslet se nad jejím významem pro tu kterou část románu.

Všechny tři doposud vydané knihy Šárky Šiškové, A co láska? Dokonalý život? Navždy nebo jen na chvíli? obsahují silné lidské příběhy ze současnosti. Ani jeden z nich nehledá oporu v prázdných kulisách minulosti. Odehrávají se právě tady a teď. Jsou inspirující, provokující k zamyšlení, nutící položit si otázky na dané téma. Tento román je zároveň dle slov autorky i jejím tématem. Tvorba a osobní život i pro ni tvoří složitou esenci s různými příchutěmi. Hloubkou, samotou, nekonečným hledáním…

You may also like...