Odškodnění cestujících při nouzovém přistání letadla

Cestující mohou mít nárok na odškodnění i při nouzovém přistání letadla, které bylo kvůli technické závadě. Stanovuje to nařízení Evropského parlamentu a Rady. Podmínkou je zpoždění letu o minimálně 3 hodiny a let operovaný evropským dopravcem nebo s letištěm startu v EU. Cestující mohou získat 250 – 600 €.

Nárok na odškodnění dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě, vzniká i v případě, pokud dojde k nouzovému přistání kvůli technické závadě. Povinnost zaplatit kompenzaci má letecká společnost ve chvíli, kdy je čas na příletu do cílové destinace o 3 a více hodin opožděn.

Technickou závadou se rozumí závada, která vznikla na letadle, aniž by její příčinou byl na příklad střed s cizím tělesem. Jednat se může například o poškození motoru či nefungující klimatizaci, přičemž k závadě může dojít i během letu. „Pokud by však došlo k poškození letadla například při startu kvůli nárazu do cizího předmětu na vzletové dráze, pak by nárok na odškodnění cestujícím nevznikl a jednalo by se o tzv. mimořádnou okolnost. Tato situace je však značně nepravděpodobná,“ komentuje právník Petr Novák z Vaše nároky.cz.

Cestujícím vzniká nárok na finanční kompenzaci dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady v případě, že je let na příletu do cílové destinace, tedy na letiště, kde měl let původně končit, o 3 a více hodin opožděn. Splněna musí být i další podmínka, buď musí mít dopravce sídlo v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska, nebo musí z těchto území let odlétat. Příčinou zpoždění navíc nesmí být tzv. mimořádná okolnost, například špatné počasí.

Výše odškodnění se stanovuje podle letové vzdálenosti. Při letu do 1500 km má cestující nárok na 250 €, na 400 € má cestující nárok při letu delším než 1 500 km v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska nebo mimo EU při letu v rozmezí 1 500 – 3 500 km a kompenzaci 600 € cestující získá při letu nad 3500 km. V rámci České republiky lze odškodnění vymáhat až 3 roky zpětně.

You may also like...