Pandemie covidu-19 měla nebývalý dopad na duševní zdraví mladých lidí

Ke Světovému dni duševního zdraví analyzuje nová zpráva EU, jak evropské země řeší problémy, které tato pandemie představuje pro duševní a emocionální pohodu mladých lidí. Výzkum je součástí úsilí Evropské komise o zlepšení duševní pohody a oslabení stigmatizace problémů spojených s duševním zdravím.

BRUSEL – Během pandemie evropské země zaujaly aktivní přístup k řešení problémů spojených s duševním zdravím mládeže. Jedním z nejčastěji přijímaných opatření bylo posílení psychologické podpory ve školách, a to jak zvýšením počtu psychologů a poradců, kteří jsou studentům k dispozici, tak i školením pracovníků škol, aby dokázali rozpoznat a řešit příznaky duševních potíží.

Marija Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, uvedla: „Všem nám velmi záleží na citové pohodě našich mladých lidí. Po pandemii a v době války na evropské půdě přichází tato zpráva o duševním zdraví mládeže v pravý čas. Těší mě, že členské státy EU berou tento problém vážně a že stanovily opatření na podporu mladých lidí zejména ve školách. Toto úsilí musí pokračovat, aby se mladým lidem dařilo nyní i v příštích letech, a Komise bude vždy připravena poskytnout jim podporu.“

Jednou z iniciativ, které vznikly na národní úrovni některých států EU, byla podpora pořádání letních táborů s doučovacími aktivitami pro děti a mládež. V rámci České republiky byl realizován například program Letní kempy 2021, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s alokací přes čtvrt miliardy korun. Program byl zaměřen nejen na doučování, ale také na pohybové aktivity. V červenci a srpnu 2021 se těchto letních kempů účastnilo bezmála 100 tisíc českých dětí, které mohly po období distanční výuky znovu navázat sociální kontakt s vrstevníky, užít si volný čas a využít možnosti doučování. Na letní kempy následně navázaly doučovací aktivity přímo ve školách, které rovněž finančně podpořilo ministerstvo školství.

Vedle úsilí členských států, jako je Česká republika, vyhlásila Evropská komise rok 2022 Evropským rokem mládeže jako uznání ztrát, které mládeži způsobila pandemie covidu-19. Průzkum Flash Eurobarometr z května 2022 ukázal, že mladí lidé v 16 z 27 členských států považují zlepšení duševního a fyzického zdraví a pohody mládeže za nejdůležitější prioritu Evropského roku mládeže.

Evropská komise vyzývá příslušníky mladé generace, aby se jako budoucí vedoucí představitelé Evropy podíleli na utváření EU. Prostřednictvím speciální platformy Voice Platform jim Evropská komise naslouchá a žádá je, aby se podělili o své názory, obavy a nápady. Ze všech hlasů zaznamenaných v kategorii „Zdraví, pohoda a sport“ třetina mladých prostřednictvím této platformy požaduje zvýšení povědomí o duševním zdraví a dostupnost odborníků v oblasti duševního zdraví.

O Evropském roku mládeže

Evropský rok mládeže 2022 vyhlásila Evropská komise za „rok zaměřený na podporu těch, kteří toho tolik věnovali ostatním“, jak oznámila předsedkyně von der Leyenová v projevu o stavu Unie v roce 2021. Je to rok zcela zasvěcený mládeži, jehož cílem je posílit, povzbudit a obohatit ji o nové příležitosti a nové způsoby účasti a aktivního občanského zapojení ve společnosti.

You may also like...