Pivo a pivovarnictví – Jiří Winter Neprakta

Květen se v Pardubickém Mázhausu ponese ve znamení ilustrací a kreseb českého kreslíře, karikaturisty, ilustrátora a humoristy – Jiřího Wintera. Výstava bude zaměřena na pivo a pivovarnictví. Vaření piva má totiž v Pardubicích staletou tradici a sahá dokonce až do počátku 14. století. Pivo není jediné, čím jsou Pardubice proslulé. Patří k nim rozhodně i koně.

Úvodní ilustrace poukazuje na pověst dobře známou všem Pardubákům. Vždyť mají polovinu bílého koně ve znaku. Pověst vypráví o tom, jak statečný bojovník Ješek při obléhání Milána v roce 1158 při nočním nájezdu na město ukořistil koně a válečné zástavy Milána. Obyvatelé se ale začali bránit a vytlačovat Čechy z města. Na posledního z unikajících bojovníků, Ješka z Pardubic a jeho koně, spustili mříž brány. Přestože byl bělouš přeťatý na dvě poloviny, ještě několik metrů svého pána nesl. Statečný rytíř si pak věrného půlkoně naložil na bedra a donesl ho až do ležení knížete Vladislava II.

Foto ze zahájení výstavy: Petr Brodecký

Veřejnosti je výtvarník Jiří Winter znám spíše pod pseudonymem Neprakta a většina lidí si jeho jméno spojuje s kresleným vtipem. Ačkoliv se Jiří Winter díky této činnosti ocitl v roce 2001 v Guinessově knize rekordů (do roku 2001 mu bylo uveřejněno 35 000 kreslených vtipů, konečný počet je vyšší), ve skutečnosti se jedná jen o onu pomyslnou špičku ledovce.

Výtvarník Jiří Winter měl neuvěřitelně široký záběr činnosti. Začínal jako ilustrátor odborných přírodovědných knih (původně chtěl být přírodovědcem, nikoliv výtvarníkem), později svými charakteristickými a nezaměnitelnými obrázky ilustroval téměř pět set knih zábavných a vědecko-populárních. Zabýval se také divadelní i filmovou tvorbou (návrhy kostýmů, scén, kulis). Z této oblasti patří k jeho nejznámějším počinům například Werichova Těžká Barbora a Osel a stín či výtvarný podíl na filmu Šíleně smutná princezna.

Jiřího Wintera a Jana Wericha nepojila pouze dlouholetá spolupráce, ale také dlouholeté osobní přátelství, stejně jako s Jiřím Trnkou, s nímž spolupracoval Jiří Winter v oblasti animovaného filmu. Samostatnou kapitolou je jeho tvorba pro děti. Jiří Winter navrhoval i hračky, s jejichž autorstvím si jej nikdo nespojuje. Byl též autorem několika kultovních komiksů pro děti. Můžeme říci, že patří k průkopníkům tohoto typu výtvarné tvorby u nás. Současně byl i neúnavným návštěvníkem přírodovědných kroužků, kde pořádal různé besedy. Inicioval mnoho přírodovědných soutěží a dalších aktivit v oblasti poznávání
a ochrany přírody.

Málo známá, a přitom neobyčejně záslužná, je též Winterova činnost antropologická, neboť antropologie (společně s historií, orientalistikou a přírodovědou) byla dalším oborem, v němž měl tento renesanční člověk neobyčejné znalosti, které aktivně užíval při své práci. Dlouholetá spolupráce s profesorem Emanuelem Vlčkem, naším předním antropologem světového formátu, vyústila v sérii antropologických portrétů našich historických osobností (např. Karla IV.), jejichž kosterní pozůstatky profesor Vlček zkoumal. Jedním z nejzajímavějších děl z této oblasti je portrét Zdislavy z Lemberka, který Jiří Winter vytvořil pro papeže Jana Pavla II.

Mimo tuto bohatou a pestrou výtvarnou činnost se Jiří Winter řadí mezi vynikající orientalisty a sběratele. Jeho sbírky si často půjčovalo Národní muzeum k vystavení. Jiří Winter byl jedním z nejvýraznějších a veřejnosti nejznámějších výtvarníků dvacátého století. Jeho výtvarná tvorba v oboru karikatury má navíc jednu zvláštnost, v oblasti karikatury a kresleného humoru ve světě zcela ojedinělou, a to naprostou přírodovědnou a historickou přesnost. Pokud nakreslil Jiří Winter živočicha
či rostlinu, jejich zobrazení přesně odpovídá realitě do nejmenších detailů. Stejně tak je tomu u zobrazování historických reálií. Výstava kreseb a vtipů Jiřího Wintera na téma „Pivo a pivovarnictví“ v Mázhausu (květen 2019) tematicky navazuje na staletou tradici vaření piva v Pardubicích.

 

You may also like...