Plánované zvýšení limitu pro registraci k DPH neznamená, že by se měli všichni podnikatelé odhlásit

Dle návrhu novely zákona o dani z přidané hodnoty, který vláda minulý týden předložila sněmovně, dojde (dost možná od 1. 1. 2023) ke zvýšení limitu pro registraci k DPH na dva miliony Kč. Podnikatelé, kteří mají obrat pod touto částkou, tak budou mít možnost se odregistrovat. Jak ale upozorňuje česká účetní firma UOL Účetnictví, plátcovství DPH se podnikatelům v některých případech i nadále vyplatí.

„Podnikatelům doporučujeme, aby sledovali svůj obrat. Pokud se pohybuje např. okolo 1,8 milionu Kč, zrušení DPH se jim nemusí vyplatit, protože je zde reálná šance, že za pár měsíců překročí hranici 2 milionů Kč a budou se muset k DPH znovu zaregistrovat a dokládat potřebné dokumenty,“ říká Jana Jáčová, šéfka a zakladatelka firmy UOL Účetnictví a doplňuje, že se pro platbu DPH vždy posuzuje obrat dosažený za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců a platí to jak pro registraci k DPH, tak pro její zrušení.

Fakturace za plnění mimo tuzemsko se do obratu nepočítá 

Do obratu pro DPH se počítají pouze zdanitelná plnění poskytována na území Česka. To znamená, že sem nezapočítáváte například stavební práce v Německu nebo vývoj softwaru pro maďarskou firmu.

Příklad 1 

Každý měsíc fakturujete 100 000 Kč českému podnikateli (s místem plnění v Česku) a 100 000 Kč podnikateli německému (s místem plnění v Německu). Do obratu pro DPH se vám počítá pouze fakturace českému podnikateli. 

Celkové tržby tedy máte aktuálně přes 2 miliony Kč, a přesto se můžete odregistrovat. Do obratu pro DPH se vám totiž počítá jen 1 200 000 Kč, které fakturujete českému podnikateli. 

Pozor na příjmy z nájmu 

Do obratu pro DPH se naopak počítají např. nájmy nemovitých věcí, i když jsou od DPH osvobozeny. Počítají se, i když třeba pronajímáte byt, který nemáte v obchodním majetku, ale v soukromém vlastnictví. V daňovém přiznání k DPFO ho zdaňujete jako příjem z pronájmu, a počítá se do obratu pro DPH.

Příklad 2

Jste OSVČ a fakturujete 150 000 Kč měsíčně, respektive 1 800 000 Kč ročně. Jste tedy pod limitem 2 miliony Kč a od ledna příštího roku se můžete od DPH odregistrovat. 

Váš soused je také OSVČ a fakturuje stejně jako vy. Kromě toho ale pronajímá dva byty za celkem 30 000 Kč měsíčně. Jeho obrat pro účely DPH je 1 800 000 Kč (samostatná výdělečná činnost) plus 360 000 Kč (nájemné) – celkem 2 160 000 Kč. Do limitu 2 milionů Kč se tedy nevejde a DPH bude muset odvádět i nadále.

Kdy se vyplatí být plátcem DPH

Kromě výše zmíněné situace, že brzy překročíte hranici 2 milionů Kč a museli byste se k DPH znovu registrovat, se plátcovství DPH vyplatí ještě ve dvou případech. Pokud jsou vaši odběratelé plátci a navýšení ceny o DPH nemá vliv na vaši marži nebo když máte větší náklady (typicky při startu podnikání) a nárokovali jste si DPH u prvotních investic, které byste museli státu po zrušení registrace vracet.

Pokud ale např. obchodujete se zbožím a prodáváte ho v tuzemsku plátcům, či zboží dodáváte osobám registrovaným k DPH v jiných členských státech či do třetích zemí, nemůžete de facto bez registrace k DPH obchodně existovat.

Kdy zvážit zrušení registrace

„Pokud podnikatelé plánují rozvoj svého podnikání nebo větší investice – např. do majetku nebo do IT, bude pro ně z pohledu uplatnění DPH výhodnější zůstat v režimu plátcovství, v opačném případě bych jim doporučovala zvážit zrušení registrace,“ uvádí Jana Jáčová. Typickým případem, kdy se být plátcem DPH nevyplatí, je pak prodej koncovým zákazníkům (neplátcům) – váš zákazník si DPH neodečte, takže by vám DPH buď snížilo marži, nebo zdražilo zákazníkům nákup. 

UOL Účetnictví

Česká firma s osmnáctiletou historií v poskytování služeb externího účetnictví za podpory moderního softwaru. Sídlí v Praze, ale najdete ji i v ostatních 13 krajích a na Slovensku. V loňském roce představila nový koncept ÚOL Účetnictví mini a vstoupila i do menších měst v regionech.

You may also like...