Posezení na šalandě v historických sklepích pivovaru Plzeňský Prazdroj

Kam se vydat za zážitky ve dnech, kdy venku vládnou rekordně vysoké teploty? Zaručeným „chladivým“ tipem je  posezení na šalandě – unikátním místě ukrytém v labyrintu chodeb historických ležáckých sklepů pivovaru Plzeňský Prazdroj. Sklepmistři přinesou kovové třílitrové mázy plné nefiltrovaného nepasterizovaného piva Pilsner Urquell načepovaného přímo z ležáckého sudu, na prostřených stolech čeká drobné občerstvení… Zkrátka pivovarská pohoda bez ohledu na počasí.

Šalandy odedávna sloužily k odpočinku, stravování či zábavě pivovarské či mlynářské party. Zařízeny byly několika prkennými lůžky, takzvanými palandami. Obyvatelé šalandy mívali k dispozici sporák s nádobami na vaření a ohřívání jídla, také žlab k mytí nádobí. Uprostřed místnosti stály stoly, kolem skříně na nádobí a šatstvo dělníků. První šalanda byla v Měšťanském pivovaru už v roce 1844. Na počátku 19. století se stavěly ve velkém, pro sladovníky, topiče, strojníky i bednáře. Poslední dochovaná zmínka o šalandách je z roku 1946.


Václav Suchý
, autor pamětního spisu Měšťanský pivovar v Plzni: 1842–1892, přiblížil praktické využití šaland následovně: „Jest při živnosti sladovnické zvykem, že sládek poskytuje své chase noclehy v pivovaře samém. Přidržuje se tohoto zvyku, poskytuje závod jak dělnictvu z pivovaru a sladoven, tak i též bednářům zvláštní ložnice, tak zvané šalandy, z nichž každá jest spojena s místností větší, jídelnou, dotyčně hovornou. Tyto šalandy slouží za příbytek svobodnému dělnictvu. Ženatá chasa bydlí mimo závod… Večer, po dokončené práci, panuje ve místnostech těch společenská zábava, která není bez blahodárného vlivu na náladu dělnictva, zvyšuje jeho lásku a ochotu ku práci, tak že každá z chasníků vždy s náležitou svěžestí a čiperností do práce se pouští. Jest práce za veselé nálady konaná dvojnásobně cennou.“

Dnes jsou v pivovaru Plzeňský Prazdroj přístupné dvě šalandy. Malá Bednářská šalanda pojme 25 hostů a velká Siberská šalanda až 50 hostů. Autentickou atmosféru na šalandě dotváří pivovarské nářadí, které se skutečně užívalo při výrobě piva. Kromě výtečného piva a jídla může posezení na šalandě zpestřit třeba skládání nebo válení pivních soudků či vyprávění veselých příhod a podzemních báchorek od zdejších sklepáků. Objednejte si zážitek ještě dnes na reservations@asahibeer.cz .

Více informací na www.prazdrojvisit.cz//salanda

You may also like...