Pragovka Gallery slaví 10 let od počátku uměleckých aktivit a pokřtí knihu k tomuto výročí

K výročí 10 LET ATELIÉRŮ na PRAGOVCE proběhne 3. září od 18:00 slavnostní křest knihy, která rozebírá počátky umělecké komunity v industriálních prostorách vysočanské továrny a stopuje její současné aktivity. Součástí večera bude také zakončení rezidentské výstavy umělců Pragovky KO-LABORACE, na které spolupracovalo 51 umělců. K podtrhnutí slavnostní atmosféry zahrají kapely Hello Marcel a So Sad Soused a program doplní performance Martina Vlčka.

Kolben Open 2015, foto Jan Šípek

V rámci slavnostního večera proběhne představení výpravné publikace, která více než na 300 stranách představí začátky i současné fungování umělecké komunity v Pragovce.  Křest doprovodí dernisáže a poslední možnost shlédnutí dvou výstav: rezidentské výstavy KO-LABORACE, která pod kurátorským vedením Petra Vaňouse představila na 2000 m2 pestrou škálu uměleckých přístupů, a drobnější výstavy Kristýny Kužvartové s názvem Očista. Program večera oživí také performance Martina Vlčka a jako zlatý hřeb programu zahrají kapely Hello Marcel s chytlavými beaty i texty a minimalističtí, přesto však hraví, So Sad Soused.

Výpravná publikace o rozsahu 320 stran představí Pragovku jako fenomén, trvající přes deset let.  Mezi přispěvateli publikace, jejímiž editory jsou Lucie Nováčková a Pavel Tichoň, bude například Lukáš Beran, ale také Charlotta Kotík, Dagmar Šubrtová či Petr Vaňous nebo Vladimír Merta.

„Kniha ukáže místo i komunitu Pragovky z pohledu místně historických souvislostí díky kapitole věnované historii areálu z pera PhDr. Lukáše Berana, pokračovat bude počátky umělecké komunity s reflexí prvních ojedinělých akcí, které položily základ k dnešní podobě fungování Pragovky jako ateliérového domu s galerií s profesionálním zázemím a idealistickými cíli umělecké laboratoře i galerijního inkubátoru,“ popisuje katalog Lucie Nováčková, umělecká ředitelka Pragovka Gallery a editorka katalogu. „Součástí katalogu bude také část věnovaná rezidentským výstavám, reflexe místa z pohledu kunsthistorika či pokus o uchopení komunity Pragovky v kontextu kreativních průmyslů.  Vydat katalog právě v roce 2021 jsme se rozhodli u příležitosti dvou významných jubileí: 90 let od započetí výstavby budovy „Velké E“ a především 10 let od vzniku prvních ateliérů na Pragovce. Doufáme, že křest knihy se stane přirozeně další uměleckou slavností Pragovky.“

So sad Soused

Pro tuto příležitost organizátoři přizvali kapely Hello Marcel a So sad soused. Hudební duo Hello Marcel, které je jen těžko umístitelné na bipólové taneční škále, si získá srdce nejrozličnějších posluchačů svým upřímným citem pro krutý beat a důvtipnými texty. Hudební program bude ještě doplněn duem So sad Soused. Cvakající synťáky tohoto mezinárodního uskupení zaujmou publikum svou stručností, minimalismem, ale i dětskou hravostí a neotřelostí. Mladé duo začalo vystupovat teprve nedávno, návštěvníci Pragovky tak budou mít jedinečnou možnost být u jejich začátků.

Kulturní centrum na Pragovce vzniklo transformací industriálních prostor nacházejících se v těsném sousedství sociálně a kulturně vyloučené lokality Vysočan. Průmyslový areál, který již dávno neslouží své původní funkci, začal s procesem transformace na kulturní centrum zcela přirozeně. Od roku 2010 se na Prahu 9 postupně přesídlila umělecká komunita, která opuštěné budovy využívá jako ateliéry. Od roku 2010 do roku 2017 probíhal tento proces transformace bez zastřešení institucí či pořádající organizací, přesto s přibývajícím počte

m umělců vyvstal požadavek na prezentaci tvorby, i samotné komunity na venek – za tímto účelem byl v roce 2014 pořádán na základě osobních vazeb první ročník Kolben Open – otevřené ateliéry pro veřejnost, který aktuálně patří k nejnavštěvovanějším uměleckým akcím roku a původně vznikl jako akce pro několik kamarádů. Na konci roku 2017 byl založen spolek Pragovka for Art., který navázal na činnost neformální skupiny a nadále pokračuje v propojování vlastní umělecké komunity a široké veřejnosti s cílem začlenit kulturní centrum do povědomí místních obyvatel a navrátit tak prostor zpět do veřejného života. Hlavní aktivitou Pragovka for Art z.s., je provoz dvou galerijních prostor, mezi které patří Galerie The White Room, v níž je možné realizovat autorské projekty rezidentů Pragovky a Pragovka Gallery, která dává prostor umělcům do sedmi let po škole napříč celou mezinárodní uměleckou scénou.

Martin Vlček, Foto Reinhold Zisser

Právě probíhající rezidentská výstava KO-LABORACE pod kurátorským vedením Petra Vaňouse navazuje na tradici rezidentských výstav (jedná se již o třetí velkou rezidentskou výstavu v pořadí s odstupem dvou let). Právě na křtu knihy budou mít návštěvníci poslední možnost shlédnout výstavu, která na bezmála 2000 m2  představuje díla 51 rezidentů Pragovky. Z vystavujících jmenujme například Filipa Černého, Matouše Hášu, Anežku Hoškovou, Annu Hulačovou, Jakuba Janovského, Jiřího Matějů, Vladimíra Mertu, Karímu Al-Mukhtarovou, Pastu Onera, Davida Pešata, Janu Prekovou, ale i Adama Štecha. Kolaboraci kurátor Petr Vaňous pojal jako entitu, kterou lze chápat (a prožívat) dvěma možnými způsoby. „Zatímco v angličtině jde o standardní označení běžného druhu spolupráce, v češtině název vykazuje jednoznačně rozporuplný význam, který pociťujeme negativně. „Kolaborace“ je sice spolupráce, ale s historickými asociacemi na činnost spojenou se zrádným, zrazujícím jednáním, či přímo se zradou (přiznanou či skrytou). Konotace názvu je tedy subversivní sama o sobě. Má sama v sobě umístěnou významovou rozbušku, pro každého ovšem jinak silnou,“ vysvětlil svůj záměr sám kurátor. Výstava KO-LABORACE je třetí z řady velkých rezidentských výstav pořádaných za účelem prezentace děl umělců, kteří dlouhodobě patří k umělecké komunitě Pragovky.

Program večera 3.9. 2021 od 18:00:
-Slavnostní křest publikace vydané k výročí 10 let ateliérů na Pragovce
-Dernisáž výstavy KO-LABORACE
-Dernisáž výstavy Očista
-koncert kapely So Sad Soused
-koncert kapely Hello Marcel
-performance Martina Vlčka

You may also like...