Prague City Tourism spouští letní kampaně. Bude do Prahy lákat domácí i zahraniční cestovatele

Prague City Tourism od 1. července spouští marketingové kampaně, které podpoří příjezdový i domácí cestovní ruch a současně budou informovat návštěvníky o pravidlech a kultuře chování v metropoli. Vedle digitální zahraniční kampaně #stayinprague, která již běží a láká kultivované cestovatele ze zahraničí do Prahy, spustí na začátku července kampaň #vprazejakodoma. Letos se nejedná o benefitní program, ale přináší motivační balíčky pro delší pobyty českých turistů. Společně s městskou částí Praha 1 pak společnost zahájí také osvětovou kampaň Enjoy Respect Prague.

Značka #vprazejakoma zůstává i nadále hlavní značkou na podporu domácího cestovního ruchu a v létě bude podpořena i silným marketingem. Tento rok již nejde o benefitní program, jako tomu bylo předchozí dvě sezony, kdy se jednalo o mimořádné opatření pro restart cestovního ruchu po covidové pandemii. Společnost prostřednictvím #vprazejakodoma představuje domácím turistům zajímavé balíčky, díky kterým by si mohli pobyt v metropoli prodloužit.

„Snažíme se systematicky podporovat domácí cestovní ruch, který je pro nás nesmírně důležitý. Tento rok budeme domácí turisty lákat prostřednictvím spotů a digitální reklamy zejména na motivační balíčky, kdy například mohou získat zvýhodněné vstupné na pražské věže v kombinaci s jízdou historickou tramvajovou linkou číslo 42 apod.,“ vysvětluje členka představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová a zároveň dodává: „To, že se nám daří motivovat Čechy přijet do metropole, dokládají i čísla z loňského léta, kdy Prahu navštívilo o 40 % více domácích hostů, než tomu bylo před pandemií.“

„Cestovní ruch v Praze se po covidovém útlumu postupně vzpamatovává, letos se proto společně s PCT a Prahou 1 zaměřujeme na informování návštěvníků, aby se chovali ohleduplně a s respektem k městu i místním. Součástí kampaně Enjoy Respect Prague jsou také užitečné rady a tipy na neobyčejně zajímavá místa bez davů lidí nebo kam si zajít na dobré jídlo,“ říká radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.

Vedle podpory domácího cestovní ruchu Prague City Tourism ve spolupráci s městem a městskou částí Praha 1 připravila pro tento rok kampaň Enjoy Respect Prague, kterou chce vkusnou formou informovat přijíždějící turisty o tom, že zejména v historickém centru platí jasná pravidla, která je třeba dodržovat zejména s ohledem na rezidenty. Kampaň navazuje na iniciativu Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO), podporující udržitelný cestovní ruch.

Součástí kampaně je i webová stránka s desaterem doporučení k pobytu v hlavním městě a propagující myšlenku slow turismu. V desateru se hovoří například o využívání pouze licencovaných průvodců, respektu k historickým památkám, dodržování nočního klidu v ulicích nebo třeba upozorňuje na využívání vyznačených parkovišť pro sdílená kola, skútry či koloběžky. Kampaň poběží od 1.7. také formou billboardů v prostorách Letiště Praha a venkovní inzerce v památkové rezervaci.

„Praha 1 se dlouhodobě potýká s negativními dopady příjezdové turistiky, od krátkodobého ubytování v bytech přes agresivní rušení nočního klidu až po komplikace spojené s různými dopravními prostředky pro turisty, které se do historického centra rozhodně nehodí. Minulé léto jsme proto odstartovali osvětovou kampaň s názvem Enjoy & Respect, intenzivně komunikujeme s podnikateli v cestovním ruchu, zpřísňujeme kontroly, velký kus práce odvedl náš Výbor proti vylidňování centra, městská policie zřídila pro naše občany speciální telefonní linku ´Volejte Opletalku´ a nově také ustavila speciální týmy pro dohled v nočních ulicích,” doplňuje starosta Prahy 1 Petr Hejma a zároveň dodává: “Vítáme proto kampaň Prague City Tourism, jež by podle mě mohla přispět ke zkvalitnění skladby přijíždějících turistů a k postupnému zklidnění našich ulic.“

Třetí kampaní je zahraniční digitální kampaň Stay in Prague, kterou společnost realizuje se zapojením Letiště Praha a agentury CzechTourism. Prague City Tourism v ní cílí na evropský trh a na skupiny lidí, které zajímá zejména kvalitní gastronomie, památky, historie nebo kulturní akce. Letiště Praha pak cílí na trh USA a CzechTourism na Blízký východ. Tato koordinace je součástí projektu Touchpoint.

Kampaně V Praze jako doma a Enjoy Respect Prague jsou naplánovány až do konce roku, kampaň Stay in Prague poběží do konce září. Udržitelný domácí a příjezdový cestovní ruch má navíc podpořit i nedávno představená městská turistická karta Prague Visitor Pass, v níž je zahrnuta městská hromadná doprava, vstupy na turisticky zajímavá místa nebo třeba skupinové komentované vycházky s oficiálními licencovanými průvodci.

Více informací na vprazejodoma, www.prague.eu/enjoyrespect a stayinprague.eu

You may also like...