Praha chce pomoci rodinám v nouzi. Magistrát připravuje nový projekt dostupného družstevního bydlení

Projekt Dostupné družstevní bydlení inicioval Magistrát hl. m. Prahy. Jeho realizace by měla směřovat k založení bytových družstev na konkrétních vytipovaných pozemcích na území města, které Praha pro tyto účely vyčlení. O projektu by se mělo hlasovat na Zastupitelstvu hl. m. Prahy, které se sejde ve čtvrtek 2.7.

Oživení tradičního modelu

Bytová družstva mají v České republice více jak stoletou tradici. Bývají považována za ověřený a funkční model běžný i v zahraničí. Bytová družstva vybudovala v Praze velké množství bytů i rodinných domů, v nichž dodnes bydlí lidé, kteří by si jinak bydlení zařizovali mnohem obtížněji.

Autorka projektu a radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (STAN) pevně věří, že její záměr zastupitelé podpoří. „Mezi největší problémy Prahy patří vedle dopravy příliš vysoké ceny bydlení, na které dnes nedosáhnou nejen lidé s nízkými příjmy, ale i rodiny s příjmy průměrnými,“ vysvětluje Marvanová, proč jsou takové formy družstevního bydlení potřeba: „Situace se navíc neustále zhoršuje, Praha je v tomto směru na úrovni Londýna, ale platy u nás na takové úrovni nejsou. Spousta rodin, které potřebují bydlet, stejně tak třeba seniorů, nedosáhnou na hypotéku. Tržní nájmy jsou příliš vysoké,“ vykresluje pochmurnou realitu.

Až o 30 procent levnější bydlení

Praha by, podobně jako to dělají další světové metropole, bytovému družstvu zřídila na pozemku právo stavby. Družstvo by si tak při zahájení výstavby nemuselo pozemek kupovat. „Díky tomu by členové družstva po zaplacení členského vkladu mohli bydlet levněji až o 30 %, než jsou tržní ceny nájmů v dané lokalitě,“ zdůrazňuje Marvanová výhody takového modelu: „Družstevní bydlení slučuje pro družstevníky výhody vlastnického a nájemního bydlení, družstevník si nemusí brát hypotéku a nehrozí mu dluhová past. Družstevník by v nájemném pomáhal splácet úvěr družstva a po splacení úvěru a ukončení práva stavby může družstvo získat od města pozemek do vlastnictví a družstevník může získat do vlastnictví byt.

Podle Marvanové by nebyli zvýhodněni ani ti členové družstva, kteří by o to neměli zájem. Byty jednoduše zůstanou ve vlastnictví města, zatímco družstevníci mohou čerpat výhody městských bytů. Pokud se odstěhují, dostanou svou investici zpět, aby si mohli bydlení zařídit jiným způsobem.

V těchto družstvech by Praha měla k dispozici vždy třetinu bytů jako městských, které by mohla pronajímat lidem v profesích, nezbytných k zajištění chodu města. Jedná se především zdravotníky, učitele, hasiče, strážníky apod. V tomto projektu družstevních bytů nehrozí problémy s krátkodobými pronájmy prostřednictvím platforem typu Airbnb, protože člen družstva by nesměl byt žádným způsobem podnajímat a musí být využívat pro bydlení své a své rodiny.

Pozitivní odezva napříč celou metropolí

„Považuji za důležité, aby takto Praha iniciovala výstavbu stovek družstevních bytů ročně. Tím by dostala šanci postupně řada obyvatel Prahy se do projektu přihlásit a stát se členy družstev. Už v tuto chvíli jednám s několika městskými částmi, které mají k vytipované pozemky, na nichž by družstevní bytové domy mohly vzniknout,“ nastínila svou vizi radní Marvanová. Konkrétně hovoří o městských částech Prahy 11, Prahy 6, Prahy 13 a Prahy 5. Magistrát je ale otevřen k jednání s každou městskou částí, která o projekt projeví zájem. Na projektu spolupracuje řada odborníků z bytových družstev, developerů i bank, které jsou připravené pomoci výstavbu družstevních bytů financovat.

„Renesanci družstevní bytové výstavby s účastí hl. m. Prahy považuji za reálnou šanci pro spoustu obyvatel, kteří nyní čelí obrovským problémům při zajištění svého bydlení. Považuji za velmi důležité, aby město pomáhalo nejen sociálně nejslabším, ale i lidem ze střední vrstvy k dostupnému bydlení,“ věří v úspěch při hlasování Marvanová.

You may also like...