Praha má nástroj pro regulaci krátkodobých ubytovacích služeb

Poslanecká sněmovna na svém včerejším jednání schválila vládou předložený návrh zákona, který reguluje krátkodobé ubytovací služby a ukládá internetovým platformám, jako je například Airbnb, povinnost poskytovat městům informace o pronajímaných bytech.

Praha a další dotčená česká města se včera konečně dočkala a získala nástroj, který jim umožní přesně mapovat situaci na trhu s krátkodobými ubytovacími službami, a mít tak přehled o bytech, které jsou takto pronajímány, a o jejich pronajímatelích. Při včerejší smršti „covidových“ opatření se chvíle našla i na schválení zákona ukládajícího internetovým zprostředkovatelům krátkodobého ubytování informační povinnost vůči živnostenským úřadům. Ty budou oprávněny tyto informace poskytnout i dalším orgánům vykonávajícím veřejnou moc.  Tuto zákonnou úpravu celý minulý rok prosazovala radní hl. m. Prahy pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová (STAN) a jeho podobu dohodla s Ministerstvem pro místní rozvoj ještě před vypuknutím koronavirové pandemie.

Uzákonění povinnosti digitálním platformám je jedním ze čtyř důležitých bodů, které jsem za Prahu prosazovala. Návrh vznikal ve spolupráci s odborem cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj. Schválený zákon stanovuje, že každý, kdo zprostředkuje prostřednictvím online platforem krátkodobé ubytování, je povinen na žádost obecního živnostenského úřadu sdělit relevantní informace o poskytovateli ubytování a o adresách míst, na kterých jsou tyto služby poskytovány. Tyto informace města nutně potřebují, aby mohla účinně kontrolovat dodržování stanovených povinností ze strany poskytovatelů“ upřesňuje radní Kordová Marvanová.

Ještě nedávno byl v turisticky atraktivních lokalitách naprostý nedostatek bytů pro normální nájemní bydlení. A když byly k dispozici, tak za mimořádně vysoké ceny. Nyní jsou kvůli uzavřeným hranicím byty v centru Prahy, v nichž se donedávna střídali turisté, volné za nebývale příznivých finančních podmínek. Pokud by měly být hranice uzavřeny déle, je dokonce šance, že se část bytů vrátí na normální trh s nájemním bydlením. V každém případě ale celá řada bytů bude tomuto účelu sloužit dál, protože po určité době se turisté nepochybně vrátí a budou chtít opět v soukromých bytech bydlet.  Situace už ale bude odlišná.

Až skončí pandemie, už nebude možné provozovat podnikání v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb skrytě jako donedávna, kdy digitální platformy odmítaly poskytovat informace. Schválení tohoto zákona je mimořádně dobrou zprávou nejen pro města, ale hlavně pro všechny obyvatele oblastí vyhledávaných turisty, protože díky tomu se mimo jiné budou moci snadněji domoci svých práv. A pro mě osobně samozřejmě také. Mám vždy radost, když se mi podaří nějakou práci dovést do zdárného konce a děkuji tímto jak Ministerstvu pro místní rozvoj, tak poslancům. Naše práce však tímto nekončí, proto pracujeme na dalších návrzích, které umožní lépe regulovat poskytování bytů pro krátkodobé ubytovací služby“, doplňuje radní Kordová Marvanová.

You may also like...