“Slovanská epopej od svého vzniku čeká na důstojné stálé umístění. Tuto nejistotu ohledně její budoucnosti chceme ukončit, proto jsme zahájili diskusi s odbornou veřejností, které se účastní i potomci Alfonse Muchy. Poslední dva roky společně pracujeme na tom, aby toto velkolepé dílo našlo svůj domov na území hlavního města Prahy, dle přání autora“ říká Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury a cestovního ruchu. Hodnocenými kritérii byla například dostupnost, odhadovaná složitost a časová náročnost procesu přípravy, přínos pro danou lokalitu i ideový soulad s dílem. Každá lokalita má v dokumentu svou vlastní kartu, ve které jsou uvedené základní informace (např. stručný popis, vlastník nebo jak je dané místo vedeno v platném územním plánu a v Metropolitním plánu) i hodnocení podle jednotlivých kritérií.

„Díky studii máme nyní lepší přehled o místech, kde by mohla Slovanská epopej najít svůj domov. Těší mě, že do úzkého výběru dostaly lokality v centru i mimo něj. Věřím, že se nám podaří vybrat takové místo, které bude odpovídat významu tohoto díla,“ vysvětluje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Jako jednu z nejvhodnějších variant dokument doporučuje Pankrácké náměstí, jehož pozemky vlastní z větší části Kongresové centrum Praha (s akcionáři Českou republikou a hlavním městem Prahou). Mezi další vhodná místa se řadí i objekty Savarin a Ledárny Braník, které jsou ve vlastnictví soukromém. V případě výběru jedné z těchto dvou lokalit by tak bylo třeba ještě nastavit formu spolupráce s vlastníky.

IPR předpokládá, že bude v nejbližší době zpracovávat urbanistickou studii Pankráckého náměstí. Proto by bylo vhodné zařadit možnost umístění expozice Slovanské epopeje do prověřování.

„Věřím, že tato podrobně zpracovaná studie Prahu posune výrazně dál v rozhodování o umístění Muchovy epopeje. Stojíme totiž o to, aby se toto historicky hodnotné dílo navrátilo zpět do našeho hlavního města,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Dalším potřebným krokem vedoucím k výběru definitivního místa pro umístění souboru díla Slovanské epopeje je výběr koordinátora, který by měl iniciovat úvodní jednání a případně zadat zpracování podrobnějších ověřovacích studií.