Pražská Botanická zahrada zaznamenala v roce 2022 rekordní návštěvnost

Botanická zahrada hl. m. Prahy hodnotí úspěšnou sezónu 2022. Do jejího programu v tomto roce nevstoupily žádné neočekávané události a zahrada se dočkala nejvyšší návštěvnosti ve své historii. Jejím areálem v roce 2022 prošlo 403 216 návštěvníků. Velký zájem byl o všechny hlavní výstavy a akce  – výstavu orchidejí, výstavu motýlů, Festival bonsají a japonské kultury, vinobraní i podzimní výstavu dýní.

Za vstupné Botanická zahrada Praha v roce 2022 utržila 29 milionů korun, další 4 miliony činil zisk za doplňkové služby, jako je například prodej vína nebo pronájmy prostor. V roce 2022 také pokračovala botanická zahrada ve svých rozvojových projektech, jako je výstavba nového výstavního sálu a zázemí pro zaměstnance, byla zahájena stavba lávky, která už v seóně 2023 propojí obě části areálu, započala rekonstrukce viničního domku, kde vznikne nový degustační prostor.

„Rok 2022 mohu hodnotit jako velmi úspěšný. Dosáhli jsme nejvyšší návštěvnosti za celou dobu existence botanické zahrady, toto číslo poprvé přesáhlo 400 000. Myslím, že k tomu ve velké míře přispěla skutečnost, že sezónu 2022 nenarušily žádné mimořádné události, a my jsme tak mohli uspořádat všechny akce, které jsou mezi návštěvníky oblíbené. K tomu jsme ještě přidali řadu drobných, ale neméně zajímavých lákadel, jako jsou přednášky, kurátorská provázení, komentované prohlídky naší vinice a degustace našeho vína nebo malířské workshopy a podobně. Areál naší zahrady prochází změnami a rozvojem, to však nijak nenarušuje zájem o trojské expozice. I naší organizace se dotýká ekonomická a energetická krize, nicméně pro návštěvníky připravujeme mnoho oblíbených i nových akcí a překvapení,“ uvádí Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Novinky pro návštěvníky zahrady

V roce 2022 pokračovaly nebo byly zahájeny různorodé investiční projekty. Lávka nad historickým úvozem spojila venkovní areál s areálem u skleníku Fata Morgana a návštěvníci již od března tohoto roku velmi jednoduše projdou celou botanickou zahradou. V ulici Nádvorní finalizuje stavba multifunkčního objektu, který nabídne výstavní sál, novou prodejnu suvenýrů, ale také moderní zázemí pro návštěvníky i zaměstnance zahrady. Přibude relaxační zóna, přiléhající k Ornamentální zahradě. Inovace se dočká i Vinice sv. Kláry, kde probíhá rekonstrukce historického viničního domku a vznikne zde nový degustační prostor.

Zmíněné projekty zpříjemní návštěvu zahrady nejen z pohledu zvýšeného komfortu, ale i z hlediska vyšší kvality prezentace a vzdělávání. Byla také dokončena rozsáhlá nová expozice, jež poukazuje na vybrané chráněné lokality České republiky. V přirozených podmínkách nalezly útočiště ohrožené druhy rostlin. V roce 2023 bude zahrada ve své proměně pokračovat, přibydou nové rostlinné celky a začnou se budovat nové výstavní plochy, prezentující flóru z různých koutů světa, například expozice Japonské mlžné lesy nebo expozice věnovaná evoluci rostlin.


Oblíbené akce sezóny 2022

Botanická zahrada Praha vstoupila do loňského roku v plné síle a návštěvníky přivítala výstavami v tradičních termínech. Rok 2022 byl v mnoha ohledech jedinečný a přinesl s sebou řadu úspěchů. Zařadili jsme do plánu akcí nové výstavy, získali jsme podporu od nových partnerů, do prodeje jsme uvedli nový parfém, ale novinky představila i naše vinná produkce – šumivá vína, víno portského typu. Zahradu navštívilo historicky nejvíce návštěvníků,“ doplňuje Martin Jodas, náměstek pro obchod a marketing. Sezónu 2022 zahájila výstava orchidejí, na které návštěvníci procestovali šest kontinentů. Vznikla ve spolupráci s přední českou floristkou Klárou Franc Vavříkovou.

Nejúspěšnější akcí roku 2022 byla výstava motýlů, poprvé v historii zahrady se na ni přišlo podívat více než 100 tisíc návštěvníků. Festival bonsají a japonské kultury nabídl kromě bonsají i bohatý doprovodný program. V letních měsících běžely souběžně dvě akce – fotografická výstava představující flóru Kypru a Odpovědné dílny věnující se městské biodiverzitě a udržitelnosti. Letní pořady pak vystřídalo vinobraní, po kterém následovala úspěšná a návštěvnicky velmi oblíbená výstava dýní. Závěr roku opět patřil večerním komentovaným prohlídkám Džungle, která nespí.

Odborná a vědecká činnost v roce 2022

Svoji odbornost botanická zahrada v roce 2022 opět prezentovala na odborných akcích v ČR i v zahraničí, například na konferenci botanických zahrad Eurogard v Budapešti. Byla zahájena spolupráce s ústředním botanickým pracovištěm na Tchaj-wanu – Taiwan Forestry Research Institute a podařilo se opět uskutečnit botanické expedice. V roce 2022 vyrazili naši vědečtí pracovníci na Kypr a díky podpoře generálního partnera, značky Hyundai, do Jižní Koreje. Rozvíjely se také aktivity v oblasti ochrany genofondu. „Těší mě, že jsme v roce 2022 opět potvrdili, že to myslíme vážně s ochranou genofondu a s péčí o ohrožené druhy rostlin. I s naším přispěním se do Prahy vrátil po téměř sto letech koniklec otevřený, vybudovali jsme rozsáhlou expozici, která prezentuje ohrožené rostliny České republiky, a daří se nám naše aktivity soustředěné na ochranu genofondu také prezentovat návštěvníkům. Představili jsme návštěvníkům již vyhynulý leknín trpasličí a připravujeme do prodeje vlastní poštovní známky, které zobrazují vzácné a ohrožené druhy naší domovské lokality, tedy Troji,“ uvádí k odborným aktivitám Vlastik Rybka, náměstek odborného oddělení.

Zahájení sezóny 2023

Trojská botanická zahrada vstupuje do nové, již 54. sezóny, kdy je otevřena pro veřejnost. V březnu se opět uskuteční tradiční výstava orchidejí, která v letošním roce představí rostlinné poklady Vietnamu. V dubnu a květnu bude následovat výstava tropických motýlů zaměřená na kouzlo proměny. Botanická zahrada opět přiblíží japonskou kulturu a umění bonsají a pro milovníky vína připravuje na září oblíbené vinobraní. I letošní podzim bude ve znamení dýní a podzimních oslav Halloweenu. Návštěvníci se mohou zúčastnit též on-line přednášek, komentovaných prohlídek s kurátory botanické zahrady, přijít se inspirovat a poradit s pěstováním muškátů. Letos poprvé botanická zahrada připravuje pro své fanoušky program i na předvánoční čas, uskuteční se rovněž žádané večerní komentované prohlídky.

Kromě široké nabídky akcí bude botanická zahrada pokračovat v investičních projektech, jejichž cílem je zvýšení komfortu a umocnění zážitku návštěvníků. Od začátku sezóny bude přístupná lávka spojující venkovní areál s areálem u skleníku Fata Morgana. Příchozí tak již nebudou areál opouštět a budou se moci volně procházet po celé zahradě. V prvním pololetí 2023 bude rovněž dostavěn multifunkční objekt s návštěvnickým centrem a výstavním sálem v ulici Nádvorní a dokončena bude i rekonstrukce viničního domku, kde vznikne unikátní degustační prostor. Současně vznikají také nové expozice. Návštěvníci rovněž jistě přivítají možnost nákupu ročních vstupenek s neomezeným počtem vstupů.

You may also like...