Pražská ODS komentuje dopravní chyby Hřiba a Scheinherra

Občané tráví dlouhé hodiny v nekonečných kolonách a Magistrát pouze kupí jednu dopravní uzavírku za druhou. Objízdné trasy často neexistují, případně na nich probíhají stavební práce. Radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) ale tvrdí, že žádné problémy v koordinaci dopravních uzavírek nejsou a že mu nikdo konkrétní ukázky špatné koordinace ani nepředložil. ODS proto sestavila 7 příkladů, na kterých je nekompetentnost vedení Magistrátu jasně vidět. Scheinherr navíc ignoruje usnesení Rady HMP a odmítá na návrh ODS vytvořit pozici koordinátora dopravních uzavírek.

Příklady chybných uzavírek a dopravních změn:

 • Bucharova ulice a Praha 13 – i přes nesouhlas městské části vzniklo v Bucharově ulici křížení výjezdu z dálnice D5 s cyklopruhem. Pan radní Scheinherr byl radnicí Prahy 13 opakovaně upozorňován na to, že toto řešení je nebezpečné jak pro cyklisty, tak řidiče, ale zůstal k těmto výtkám absolutně hluchý.
 • Jeremiášova ulice – cyklopruh zde kříží pruh pro autobusy, opět proti vůli místní radnice. Navíc v Jeremiášově ulici došlo k jejímu zúžení, a to i přes to, že tato ulice je hlavní objízdnou trasou pro celou Prahu 13.
 • Veselská ulice a Praha 18 – z důvodu rekonstrukce Veselské ulice a přilehlých komunikací uvízlo několik stovek aut na parkovišti OC Letňany.
  Prosecká – dlouhodobě opravovaná, řidiči musí trasu objíždět přes Vysočany, které jsou ale také neprůjezdné.
  Želivského – jedna z mála spojnic mezi Vršovicemi a Žižkovem mohla v létě sloužit jako objízdná trasa při rekonstrukci Koněvovy a Seifertovy, ale i tam probíhaly práce, tudíž docházelo k jejímu častému ucpání.
  Koněvova – při opravování Koněvovy vedla objízdná trasa přes Seifertovu, kde ale současně probíhala oprava kolejí, takže nebylo trasu kudy objet.
  Plzeňská – bez souhlasu městské části byly z ničeho nic nakresleny na křížení silnic Plzeňská a Kukulova cyklopruhy, tím se jízdní pruhy pro auta zúžili tak, že nemohli projíždět ani vozidla Integrované záchranné služby.

“Koordinace a hlavně komunikace s jednotlivými městskými částmi je absolutně nedostatečná. Uzavírky a stavební práce často probíhají i přes nesouhlasná stanoviska jednotlivých městských částí. Opakovaně nabízíme pražské koalici pomocnou ruku a předkládáme konkrétní návrhy na zlepšení. Na zářijovém zastupitelstvu jsme navrhli zřízení funkce koordinátora dopravních uzavírek, který by jednotlivé stavební práce skutečně komunikoval s dotčenými radnicemi a pomohl koordinovat jednotlivé uzavírky tak, aby v Praze nedocházelo k nekonečným kolonám. Radní Scheinherr na to reagoval tak, že to není potřeba, protože koordinaci dělá on a Hřibova pirátská koalice náš návrh odmítla”, uvedl Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9 a zastupitel HMP.

“Pan radní Scheinherr tvrdí, že s městskými částmi komunikuje. Ale to není objektivně pravda. Jeden příklad za všechny. Existuje usnesení Rady hlavního města Prahy, číslo 579, z 22. 3. 2021, které panu Scheinherrovi ukládá zřídit do 30. 4. 2021 pracovní skupinu složenou ze zástupců dotčených městských firem a městských částí k posouzení Koncepčního zadání Křížovnická-Smetanovo nábřeží-Masarykovo nábřeží. Do dnešního dne žádná taková pracovní skupina nevznikla, radní Scheinherr s primátorem Hřibem tento úkol nikdy nesplnili. To je názorná ukázka jejich představy o „komunikaci“. Současná pirátská magistrátní koalice si prostě určila řidiče aut jako své nepřátele a vede proti nim svou „svatou válku“. O jejich záměrech dost napovědělo už Programové prohlášení Rady. Slovo cyklista, cyklotrasa, atd. se v něm objevilo 15 krát a slovo řidič, nebo auto 4 krát, z toho 3 krát v negativním slova smyslu“, dodává Alexandra Udženija, zastupitelka HMP za ODS a předsedkyně kontrolního výboru MHMP.

Lenka Mottlová
Regionální manažerka

You may also like...