Přednáška Pláže a relax v Africe s afrikanistkou Marií Imbrovou v Art-n-coffee

Srdečně vás zveme na cestovatelskou přednášku afrikanistky PhDr. Marie Imbrové o pobytu na plážích v Gambii, na Zanzibaru a na Seychelách včetně tipů na možnosti ubytování a dopravy. Těšit se můžete na srovnání úrovně služeb a možnosti cestování individuálních turistů či malých skupinek. Povídání o krásách afrických pláží bude doplněno o nabídku lokálních šperků ke koupi. 

Kdo je PhDr. Marie Imbrová?

Afrikanistka, bývalá diplomatka a sběratelka afrického umění, je zakládající členkou a předsedkyní Klubu přátel Tengenenge v České republice, spolupracovnicí České televize a Českého rozhlasu a konzultantkou v oblasti politiky, vzdělávání a kultury států subsaharské Afriky. Od 1. května 2013 do 31. srpna 2018 byla ředitelkou Kulturních zařízení města Roudnice nad Labem, nyní je již aktivní seniorkou.

Zeptali jsem se:

  • Marie, název Vaší besedy je velmi motivační “Pláže a relax v Africe“, na co se tedy mohou návštěvníci těšit?

Vždy za nevlídného počasí, tedy s nastupujícím podzimem nebo syrovým českým jarem, zmizím do některé africké destinace, kde je teplý oceán, spousta ovoce, dost místních zajímavostí a nekomplikovaná cesta, jak se tam dostat. Jde tedy o oblasti turisticky atraktivní, zajímavé, dostupné a bezpečné. Nejezdím tam sama, vždy se ke mně připojí několik přítelkyň, cestu a ubytování si zajišťujeme samy, vyhrazujeme si na to určitý rozpočet a respektujeme jednotlivá přání každé z nás. Má přednáška by měla inspirovat i ženy mého věku k dalšímu cestování a poznávání těchto afrických lokalit bez toho, aby se obávaly, že něco nezvládnou nebo to není možné.

 

  • Vraťme se zpět k Africe, co pro Vás znamená a čím Vás okouzlila?

K rozhodnutí věnovat se Africe jsem dospěla již v třinácti letech, kdy jsem požádala rodiče o zakoupení knihy Cesta do země Mašukulumbů od Emila Holuba. Nicméně reálně jsem se dostala do subsaharské Afriky až léta po ukončení studia afrikanistiky a orientalistiky na FF UK v Praze, a to tehdy, kdy jsem začala pracovat na africkém odboru ministerstva zahraničí. Navštívila jsem skoro dvě desítky afrických států, na některá místa se pravidelně vracím a i po těch letech jsem Afrikou fascinována, a to pestrostí přírody, dynamikou vývoje jednotlivých států, odlišností kultur a zejména odlišným vnímáním globálních souvislostí současného světa. Jakýkoliv pobyt na tomto kontinentu je pro mne osobně poučením.

  • Víme o Vás, že hodně času věnujete také charitativní činnosti, můžete aktivity v krátkosti představit?

Před lety, kdy jsem definitivně opouštěla Zimbabwe i ministerstvo zahraničí, v roce 2009 jsem již byla babičkou a těšila se na svou první vnučku. Slíbila jsem tehdy v sochařské komunitě v Tengenenge, že všem tamním dětem umožním přístup ke vzdělání, jaké může dosáhnout má vnučka. S pomocí rodiny a přátel jsem v Čechách založila spolek Klub přátel Tengenenge a ve vesnici jsme postavili předškolní zařízení, platíme místní učitelku a vybraným dětem již hradíme studium i na středních školách. Každoročně se také do Tengenenge s případnými dobrovolníky vracím, abychom posoudili náklady na podporu jednotlivých dětí, komunikovali s rodiči i se školou, do které chodí. Jinak jako spolek fungujeme bez větší veřejné podpory, příznivce a podporovatele získáváme na jednotlivých akcích nebo na přednáškách. Mimochodem i výtěžek z prodeje šperků na výše uvedené přednášce půjde také na školní docházku dětí v Tengenenge.

Art-n-coffee 24.10. od 18 hod, Art-n-coffee | Facebook

You may also like...