Při rozchodu vás svazuje společný majetek

Rozešli  jste se s životním partnerem, ale čeká vás ještě dělení majetku

Zdědili jste podíl na domě a potřebujete se vypořádat s dalšími spoluvlastníky?

Nejlepším  řešením je domluvit se o finančním vypořádání.  Odborníka, soudního  znalce v oboru oceňování nemovitostí můžete nechat  vypracovat posudek . Tržní cenu může určit i odborník z  realitní kanceláře.

Existují  dva pohledy na hodnotu nemovitosti: 1. ocenění obvyklé hodnoty nemovitosti podle vyhlášky ministerstva financí a  2. odhad aktuální  tržní ceny. Tržní cena nemovitosti je dána nabídkou a poptávkou. Cenu vždy určuje zájem kupujících, přitažlivost lokality, dopravní dostupnost  a okolní  prostředí.

Na základě dohody jeden ze spoluvlastníků vyplatí  hodnotu podílu dalšímu (nebo ostatním spolumajitelům) a tím získá celou nemovitost jen pro sebe.

Víte, že v případě, že mezi vámi nedojde k dohodě o zrušení spoluvlastnictví, můžete se obrátit na soud a požádat o toto zrušení spoluvlastnictví?

Soud rozhodne o prodeji domu a o rozdělení výnosu z prodeje.  Je důležité vědět, že takové řešení  nebude respektovat tržní cenu!  Prodej se bude odehrávat pod tlakem na termín a finanční výnos proto nebude nejvyšší.

Tlak na krátký čas prodeje může vyvolat výrazné snížení tržní ceny, protože  kupující využije stresu na straně prodávajících. Dobrým řešením může být spolupráce s šikovným realitním makléřem. Realitní makléř se ujme  mediace, tzn. může vést jednání o prodeji  s každým ze spolumajitelů odděleně.  Mediace je metoda řešení  konfliktů s cílem najít s partnery shodné body, které dovést k dohodě.  Realitní makléř pomáhá v vzájemné komunikaci a k dosažení výsledku, s nímž budou znesvářené strany spokojeny.