Projekt Globus Lepší svět pomohl v době pandemie matkám samoživitelkám i seniorům

Matky samoživitelky, rodiny s postiženými dětmi nebo senioři. To všechno jsou skupiny lidí, které korona krize zasáhla velmi těžce a jejich složitou situaci si jen málokdo dokáže představit. Globus na ně však nezapomněl a pomohl v pravý čas na správném místě. Společnost proto rozdělila téměř 4 miliony korun. Půl milionem pomůže rodinám s postiženými dětmi, 250 tisíc náhradním rodinám a 250 tisíc seniorům. Další podpora putuje do regionálních projektů a dětských domovů. 

Projekt Globus Lepší svět se dlouhodobě zaměřuje na iniciativy, které mají pozitivní vliv na životy lidí a každoročně tak rozdává 3 920 000 Kč na jejich realizaci či rozvoj. Rok 2020 je však vlivem koronavirové krize jiný a společnost se rozhodla peníze rozdat tam, kde je to nejvíce třeba: „V březnu 2020 měl finalizovat výběr projektů, které by získaly finanční podporu z programu Globus Lepší svět, ale přišla korona a najednou nic nebylo jako dřív. V tu chvíli jsme se rozhodli, že i my musíme jednat a pomáhat jak nejlépe v danou chvíli můžeme. Ve spolupráci s organizací Fórum dárců jsme vytipovali 3 neziskové organizace, kterým finanční dar může zásadně pomoci v této nelehké situaci. Že se to podařilo, dokládají konkrétní příběhy, které nás nesmírně těší a jsme šťastní, že finanční dary skutečně ulehčily životy lidem, které korona krize zasáhla,“ vysvětluje mluvčí společnosti Lutfia Volfová.

Ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová dodává: „Každá krize vždy nejcitelněji dolehne na ty nejzranitelnější. Děti, pečovatelé i senioři byli pod ještě větším tlakem než obvykle a okamžitá finanční pomoc společnosti Globus byla nesmírně důležitá. Podpořené veřejně prospěšné organizace Spiralis, Charita ČR a Dobrá rodina, které se právě těmto ohroženým skupinám věnují, navíc dokážou peníze zúročit o přidanou hodnotu kvalitní sociální práce.“

Kde peníze pomohly:

  • Spiralis: Pečující hrdinové hodnotě 500 000 Kč

V České republice dnes žije až třicet tisíc rodin s dětmi s postižením. V důsledku koronavirové pandemie došlo k uzavření denních a týdenních stacionářů, které zajišťovaly pro tyto rodiny nezbytné odlehčovací služby.

Globus se proto rozhodl jednat a darovat 500 000 Kč neziskové organizaci Spiralis na pomoc těmto rodinám, jako je například Veronika s dcerou Beátou. Veronika se stará se na severu Čech sama o svou šestiletou dceru Beátu se středně těžkou mentální retardací. Část dne Beáta tráví ve speciální školce a Veronika pracuje. Když ale školku v době karantény zavřeli, zůstala péče jen na Veronice. Díky mimořádnému příspěvku z programu Globus Lepší svět si mohla dovolit osobní asistenci pro svou dceru a udržela si tak zaměstnání.

  • Dobrá rodina: Pomoc náhradním rodinám v hodnotě 250 000 Kč

Posláním organizace Dobrá rodina o.p.s. je ochrana dětí, zejména těch, které nemohou vyrůstat u svých rodičů. Projekt reaguje na aktuální situaci rodin v rámci nouzových opatření, kdy děti jsou vzdělávány doma, a je pro všechny omezená možnost pohybu. I pro standardní rodiny je to velká zátěž a pro rodiny pěstounů obzvlášť. Cca 600 rodin evidovaných v organizaci Dobrá rodina je příbuzenská pěstounská péče, což jsou v naprosté většině děti svěřené do péče prarodičů. Pro ně byla mimořádná opatření nejnáročnější. Měli strach o své zdraví, zdaleka už nemají tolik energie a musí zastoupit školu, rodiče i prarodiče v jednom.

Konkrétním příkladem je příběh Davídka. Ten je od svých 3 měsíců, v důsledku špatného zacházení osoby z jeho minulosti, postižený. Jeho diagnóza je těžká psychomotorická retardace, kvadruparéza a epilepsie. Zkráceně řečeno, bude vždycky upoutaný na lůžko nebo speciální vozík, postižení je jak fyzické, tak mentální. Lékaři nedávali moc šancí na zlepšení stavu, jeho babička se přesto stala jeho pěstounkou a každodenní péčí dokázala dosáhnout drobných zlepšení. V jejím životě se ale přijetím chlapce změnilo mnohé. Stará se o něj už po smrti svého muže sama, každý den, 24 hodin denně. Dokáže mnohé zařídit, získala pro Davídka speciální vozík, aby mohl jezdit ven. Vyřešila bezbariérový přístup do jejich domu. Ale občas i ona ocení malou chvilku volna, během které si vyřídí vlastní lékaře nebo třeba zajde do galerie. Díky programu Globus lepší svět se jí ho dostane.

  • Charita České republiky: Pomoc seniorům v hodnotě 250 000 Kč

Domácí zdravotní péče (dále DZP), je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě doporučení lékaře. V době, kdy nemocnice a zdravotnická zařízení musí udržovat dostatečnou kapacitu lůžek pro pacienty s těžkým průběhem nemoci covid – 19 a celkově usilovat o nepřetěžování zdravotnického personálu, může být DZP důležitou službou, jak udržet pacienty i se středně těžkým průběhem nemoci doma a přesto jim zajistit dostatečnou zdravotnickou službu a pravidelný odborný dohled. Přitom úlevu zdravotnickým zařízením představuje i taková péče, která nemusí nutně souviset s nemocí covid – 19, ale která zajistí, že daný pacient nebude muset kvůli svému zdravotnímu stavu vytěžovat nemocniční zdravotní personál.

Díky darované částce 250 000 Kč mohlo být nakoupeno devět oxygenerátorů a další nezbytné vybavení do oblastních charit, domovů pro seniory a zařízení Domácí péče napříč celou republikou. V současné době již nové přístroje pomáhají například v Domově sv. Rodiny v Praze Liboci, Domově sv. Václava ve Staré Boleslavi, Charitních domovech pro seniory v Mukařově, na Břevnově a ve Střelicích u Brna. Darované oxygenerátory usnadňují nelehkou práci našich sestřiček a pečovatelek, ale především pomáhají zkvalitňovat život desítkám klientů našich zařízení.

Globus dále daroval 1 500 000 Kč na projekty na regionální úrovni, 1 420 000 Kč formou hmotné pomoci a nad rámec projektu Globus Lepší svět ještě cukrovinky do dětských domovů v celkové hodnotě 2 000 000 Kč.

You may also like...