Psychiatr Radkin Honzák a historik František Honzák vydávají knihu Osobnosti úžasné i porouchané

První společná kniha bratrů Radkina a Františka Honzákových Čas psychopatů se věnovala antisociálním parazitům, osobám s psychopatickými rysy a s absencí strachu, které jsou ovšem velmi schopnými manipulátory a bývají mnohdy obdařeny značným charismatem. Jejich druhá kniha Osobnosti úžasné i porouchané vznikla se záměrem představit a porovnat osoby úžasné a porouchané, kterých je ve společnosti více než psychopatů.

Velmi čtivě a poutavě pojatá kniha provokuje k zamyšlení a vyvolává ve čtenáři touhu doplnit si znalosti o naší minulosti, což je stále nanejvýš aktuální výzva. Neboť jak to stručně vystihl francouzský filozof a spisovatel Jean-Paul Sartre: Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat. Předkládané profily vybraných osobností jsou zasvěceně komentovány z pohledu historika a psychiatra. Historické komentáře přispívají k lepšímu pochopení, protože tyto osobnosti žily v konkrétní době a dostávaly se do situací, v nichž se tříbí charaktery a ukazuje se, jaký člověk opravdu je.

Úvodní část definuje, co je osobnost, jaké jsou její složky a jak se vyvíjely psychiatrické přístupy k této problematice. Následuje několik pohnutých příběhů z naší historie – osudy československých parašutistů z Anglie, tří našich prezidentů a Tří králů, legendárních postav protinacistického odboje. Dozvíme se, co jejich osobnosti formovalo, ať pozitivně, nebo negativně. V knize najdeme i morytátové osudy několika žen vražedkyní a tolik potřebné světlo na konci tunelu představuje kapitola o významných mecenáších a filantropech.

MUDr. Radkin Honzák, CSc. (* 30. března 1939 v Praze) se specializuje na psychoterapii, prosazuje psychosomatický přístup a věnuje se popularizaci medicíny. Je autorem odborných publikací (Úzkostný pacient, Psychosomatická prvouka, Emoce aj.) i populárně vědeckých textů (Babičku potrkal jelen, Jak přežít léčení, Všichni žijemʼ v blázinci, Dědeček potrkal jelena, I v nemoci si buď přítelem ad.). Publikoval dvě básnické sbírky (Úplňk a Hrůzné básně) a v roce 2018 načetl audioknihu Chcete se stát psychiatrem?! Společně se svým bratrem napsali knihy Čas psychopatů (2019) a Osobnosti úžasné i porouchané (2021).

PhDr. František Honzák (* 16. dubna 1949 v Praze) vystudoval historii a korejštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1993 založil encyklopedické nakladatelství Libri, kde pracoval do odchodu do penze v roce 2013. Je spoluautorem naučných a encyklopedických publikací (Čteme je správně?, Jak se žilo ve starověku, Národy celého světa, Války a válečníci, Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Encyklopedie špionáže, Státy a území světa, Naše vlast aj.) a komiksů Odysseova dobrodružství v trojské válce a Odysseova dobrodružství při návratu domů. Společně se svým bratrem napsali knihy Čas psychopatů (2019) a Osobnosti úžasné i porouchané (2021).

Knihu vydalo nakladatelství Galén.

You may also like...