Revitalizovaná pražská školní budova v Českobrodské ulici získala ocenění v rámci Stavby roku 2022

Rekonstrukce Střední odborné školy – Centra odborné přípravy a Gymnázia, která byla otevřena 1. září 2022, obdržela zvláštní Ocenění primátora hlavního města Prahy a Cenu hlavního mediální partnera časopisu Stavebnictví v rámci soutěže Stavba roku 2022, jejíž výsledky byly zveřejněny 15. října 2022. Projektantem přeměny stavby ze 70. let na provozně energeticky a uhlíkově pozitivní školní budovu byla společnost ECOTEN.

Primátor ocenil na školní budově moderní technologie, které umožňují pružně reagovat na vnitřní a vnější vlivy a také fakt, že budova je energeticky plusová, tedy do velké míry nezávislá. Časopis Stavebnictví pak vyzdvihl vznik inteligentní a energeticky soběstačné budovy, která je současně pilotním projektem pro podobná školní zařízení.


V rámci komplexní rekonstrukce, která nemá na území ČR obdoby, byla původní školní budova přestavena na chytrou, bezpečnou a udržitelnou. Jde o zcela unikátní projekt, jehož výsledkem je první provozně energeticky a uhlíkově pozitivní školní budova v ČR. „Na školní budově jsou umístěny zelené střechy a velké množství zelených ploch, akumulační a retenční nádrže, které budou přispívat k adaptaci na dlouhodobé sucho, ale i přívalové srážky. Budova bude aktivně využívat šedé vody, čímž sníží podstatným způsobem spotřebu pitné vody.  Díky tepelným čerpadlům a fotovoltaické elektrárně vyrobí víc energie, než spotřebuje. Pasivní budova a chytré technologie chrání třídy před přehříváním a snižují požadavky na chlazení,“ uvádí Ing. Jiří Tencar, PhD. ze společnosti ECOTEN.

Stavba byla zahájena v roce 2019 a celková investice dosáhla 250 miliónů Kč, z čehož 98 miliónů pokryla dotace EU (Operační program Praha pól růstu).  

You may also like...