Revoluce ve stavebnictví: Jaké budou stavby budoucnosti?

Stavebnictví je konzervativní obor, který se mění pomalu a je relativně rezistentní proti výraznějším inovacím. Současná doba se zvýšenými požadavky na udržitelnost, ale tlačí tento obor kupředu. Cílem bude šetřit suroviny, energie a tím snižovat emise CO2, potřebu lidské práce a produkci odpadu. Stavby budoucnosti budou prefabrikované, variabilní a z recyklovaných materiálů. 

Střecha pokrytá zelení má v letních vedrech teplotu kolem 30 stupňů Celsia, pokud je ale z černé lepenky, dosahuje ve stejném počasí teploty až 80 stupňů Celsia. První řešení tedy významně zlepšuje pohodu obyvatel domu, navíc pomáhá udržovat vlhkost v okolním prostředí a šetří energii, kterou by spotřebovala klimatizace. Zelené střechy jsou proto jedním z trendů budoucnosti, který se ve stavebnictví rozšíří.

Obor, kterým člověk zanechává nejvýraznější uhlíkovou stopu na této planetě, se změní od základů, od využívaných materiálů, přes přístup ke konstrukcím až po celkové pojetí budov.

Recyklace: Druhý život sádrokartonu či polystyrenu

Stavebnictví dnes spotřebovává prakticky polovinu přírodních zdrojů využívaných člověkem. Jedním z velkých témat proto je a bude recyklace. „V našich českých provozech již nahrazujeme více než 20 procent vstupních surovin recyklovanými materiály. V roce 2022 šlo o 340 tisíc tun základních surovin, to jsou pro představu desetitisíce nákladních aut,“ říká Tomáš Rosák, CEO východní Evropy, Skupiny Saint-Gobain.

Poroste i míra recyklace. Například z interiérů budov už lze znovu využít až 90 procent materiálů a klíčovým faktorem jsou už jenom náklady. „Recyklaci nahrávají rostoucí ceny surovin, technologie recyklace se tak stávají ekonomicky dostupnými a reálnými,“ říká Tomáš Rosák. 

Na špičkové úrovni je dnes recyklace skla a velmi schůdná se podle zkušeností společnosti Saint-Gobain ukazuje také recyklace polystyrenu. Velký potenciál má i sádrokarton, problém je ale se sběrem, kde není zaveden funkční model. „Zde ale nastane velká změna, protože cena skládkování sádrokartonu roste a počítá se s úplným zákazem ukládání tohoto materiálu na skládky. My jsme na to připraveni a recyklaci sádrokartonu jdeme vstříc hned několika projekty,“ uvádí Rosák. Technologicky už se přitom podařilo zvládnout i recyklaci impregnovaných sádrokartonů.

Obvyklým principem recyklace je, že se z vysloužilého produktu vytvoří nový, ale horší. Pokroky ve výrobě stavebních materiálů už v některých případech umožňují vytvořit i výrobek vyšší úrovně, než byl ten původní. „My ideálně z recyklátu děláme ten samý výrobek, tedy ze sádrokartonu sádrokarton, z polystyrenu zase polystyren, což je určitě úspěch a je to zpravidla také nejefektivnější,“ doplňuje Tomáš Rosák. 

Nejekologičtější stavebnictví

Vedle šetrného nakládání s materiály se v rámci udržitelné transformace mění také přístup ke stavbám. Řada developerů a stavbařů vidí budoucnost v prefabrikaci, kdy se 2D nebo i 3D díly budov budou vyrábět na linkách v továrnách. V samotném místě projektu už se části stavby jen sestaví s mnohem větší efektivitou, nižšími náklady a menší zátěží pro okolní prostředí. Díly přitom budou vyrobeny z certifikovaných materiálů, u nichž bude jasně deklarován dopad na životní prostředí v rámci celého jejich životního cyklu.

Trendem pro východní Evropu včetně Česka budou rekonstrukce. Nové technologie a materiály umožní nejen zcela nové využití staveb, ale zejména zvýší efektivitu jejich provozu. „Musíme omezit bourání a stavbu nových budov a místo toho zrekonstruovat většinu staveb, které tady už máme. To je nejekologičtější stavebnictví,“ říká Tomáš Rosák, CEO východní Evropy Saint-Gobain.

You may also like...