Rozjeďte podnikání s podporou projektu CzechStarter

Mladé inovativní start-upy v něm mohou získat know-how i zpětnou vazbu od zkušených mentorů a podnikatelů. 

  • 7měsíční projekt CzechStarter nabízí mentoring, poradenské služby či zvýhodněné vstupy na networkingové akce
  • nejúspěšnější účastníci vyjedou na dvoutýdenní Silicon Valley Camp do San Francisca
  • přihlášky je možné podávat do 10. 3. 2019

Až 150 hodin mentoringu, poradenství v oblasti financí, práva, ochrany duševního vlastnictví či marketingu, možnost zúčastnit se networkingových akcí nebo prezentace podnikatelského záměru před partnery a investory. To vše mohou za zlomek komerční ceny získat mladé české inovativní firmy, které se do 10. března 2019 přihlásí do projektu CzechStarter agentury CzechInvest. Po dobu sedmi měsíců v něm budou moci čerpat finanční podporu ve výši 800 tisíc až 1 milion korun.

Účastníkům projektu je k dispozici přes 80 zkušených mentorů a poradců. Toho „svého“ si start-upy mohou vybrat během tzv. speed dating setkání, několikaminutových intenzivních osobních rozhovorů, které CzechInvest před rozjezdem sedmiměsíční fáze pro účastníky pravidelně připravuje. Vybraný mentor či poradce pak po sedm měsíců radí start-upu kupříkladu s přípravou byznys plánu, marketingové strategie, finančními plány, řízením firmy a lidských zdrojů, nastavením interních procesů, registrací ochranné známky či patentu nebo jej připravuje na vstup investora.

„Projektem CzechStarter prošlo od září 2017 zdárně již 19 start-upů, 7 jich mentoring a poradenství stále ještě čerpá a dalších 13 aktuálně hodnotíme. Do Silicon Valley se prozatím podívaly 4 firmy. Definitivně máme uzavřeno financování prvních devíti absolventů, podpořili jsme je částkou přes 2,5 milionu korun,“ shrnuje dosavadní výsledky projektu ředitelka Odboru start-upů agentury CzechInvest Markéta Havlová.

Po skončení sedmiměsíční (tzv. Basic) fáze plné mentoringu a poradenství čeká na nejúspěšnější účastníky nabitý program v inkubátoru BootUP v Silicon Valley (tzv. Gold fáze), kde budou po dobu 14 dnů intenzivně pracovat na svém dalším rozvoji. Setkají se s místními experty, investory i členy start-upové komunity, získají od nich zpětnou vazbu na svůj produkt, zlepší své prezentační dovednosti a ověří si možnosti vstupu na americký, respektive globální trh.

Přihlášky do projektu CzechStarter lze posílat poštou, na e-mail podporastartupu@czechinvest.org nebo doručit osobně na podatelnu agentury CzechInvest či prostřednictvím datové schránky. Žadatelům jsou při vyplňování přihlášek k dispozici projektoví manažeři projektu, kteří pomohou s potřebnou administrativou. Kompletní informace včetně podmínek účasti v projektu naleznete na stránkách www.podporastartupu.cz/projekty/czechstarter.

Projekt CzechStarter je realizován z programu Marketing, prioritní osy č. 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

You may also like...