SeneCura SeniorCentrum Slivenec již čtvrtým rokem pečuje o seniory

Domov pro seniory v pražském Slivenci v dubnu oslavil čtyři roky své existence. Aktuálně je druhým největším zařízením ze sítě společnosti SeneCura v České republice a podle ředitele Lukáše Stárka se stalo nedílnou součástí sliveneckého komunitního života. 

Právě současný ředitel stál u zrodu celého projektu před čtyřmi lety. „Byli jsme velice vřele přijati ze strany MČ Prahy 5 – Slivence, ale i ostatních místních aktérů. Máme úžasnou spolupráci třeba se základní školou, klubem seniorů či místní farností,” říká Lukáš Stárek. Propojení se životem městské části je přirozené i z pohledu umístění domova, nachází se totiž právě vedle školy, v srdci městské části a je součástí okolní zástavby.

Slova ředitele domova potvrzuje i starostka Slivence Jana Plamínková: „Udržujeme velmi úzkou spolupráci a vznikají tak užitečné aktivity. Společně podporujeme například mezigenerační setkávání. Nedávno třeba žáci ze základní školy přišli klientům SeniorCentra zazpívat. Je to něco, co seniory potěší a dodá novou energii. Děti se navíc učí úctě ke stáří.” Kromě té základní SeniorCentrum spolupracuje také s místní školkou.

Tím ale přehled spolupráce s “místními” ve Slivenci nekončí. „Máme vlastní dětskou skupinu Hvězdička, obdobu mateřské školy, kam dochází děti našich zaměstnanců i sliveneckých obyvatel. Do místního klubu seniorů zase chodily naše klientky na angličtinu. Každý týden máme setkání s panem farářem, v průběhu roku pořádáme zahradní slavnost či den otevřených dveří pro všechny zájemce z okolí. Účastníme se také komunitního plánování na území městské části a realizujeme dobrovolnický program s organizací ADRA,” vypočítává Lukáš Stárek.

Řada dalších činností se pak odehrává uvnitř centra. Klienti tak mohou využít například tvořivé dílny, tréninky paměti, muzikoterapii, canisterapii a samozřejmě cvičení. Pravidelné a velice oblíbené jsou gurmánské týdny, při nichž “cestují” za různými kulturami a jejich gastronomickými specifiky. „Je pravda, že u nás se stále něco děje. Naším cílem není jen podporovat klienty v udržování kontaktu s rodinou a přáteli, ale také vytvářet jim podmínky pro aktivní trávení volného času,” říká ředitel Stárek.

Pro domov ve Slivenci je pak unikátní projekt apartmánů, v nichž mohou senioři bydlet v soukromí a zároveň využívat služeb domova. Vedení SeniorCentra oslavilo výročí společně s klienty zatím skromně, hlavně promítáním fotografií ze života a historie domova. V plánu však mají i další aktivity, včetně setkání s rodinami.

You may also like...