Školní pomůcky a výbava jsou drahé, daňové úlevy pomohou

Školní pomůcky, přezuvky, nové oblečení, to vše stojí peníze. V září rodiče dětí často čelí větším finančním výdajům, než je tomu běžné. Ale na druhou stranu existují daňové slevy, které pak lze za daný rok uplatnit v daňovém přiznání.

Plánované daňové škrty, které jsou nás pravděpodobně čekají, by se neměly dotknout slev na dítě, ale naopak se dotknou školkovného. Takže daňové slevy na děti bude možné uplatnit i za letošní rok. Škrty zatím však nejsou definitivně schváleny.

Školkovné však chce vláda od příštího roku zrušit. Naopak jej tedy rodiče uplatní v daňovém přiznání za rok 2023 naposledy.

Kdo má ještě za letošní rok na školkovné nárok?

Školkovné je tedy možné uplatnit za každé dítě, které navštěvuje předškolní zařízení. V roce 2023 je minimální mzda ve výši 17 300 Kč, což také odpovídá výši školkovného. To bude možné uplatnit v daňovém přiznání, nebo v ročním zúčtování daně za rok 2023.

Daňové zvýhodnění na děti lze uplatnit na nezletilé děti do 18 let a zletilé děti do věku 26 let, které studují a dokonce do 28 let v případě, že studují prezenční doktorské studium.

Bonus mohou daňoví poplatníci využít jen v případě, pokud měli v kalendářním roce příjem minimálně 97 200 Kč.

  • Daňové zvýhodnění na první dítě je 15 204 Kč.
  • Daňové zvýhodnění na druhé dítě je 22 320 Kč.
  • Daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě je 27 840 Kč.

Plošné pastelkovné bylo zrušené už v roce 2008, ale některé obce vyplácejí pastelkovné rodičům prvňáčků z obecní kasy. Obce se tak snaží zmírnit náklady na školní potřeby, jež jsou se zahájením školního roku spojeny.

Zvažte, pro koho je sleva výhodnější

Jelikož slevu na dítě může uplatnit jeden z rodičů, měli by zvážit, pro kterého z nich je to výhodnější. Například má jeden z partnerů například paušální daň a druhý je zaměstnaný, bude pak logicky uplatňovat slevu na dani zaměstnaný rodič. Na druhou stranu v případě, kdy rodič živnostník neuplatňuje paušální daň a druhý rodič má nižší příjmy, může se vyplatit využít slevu na dani rodiči s živností,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.

You may also like...