Školy na Praze 4 učí žáky sledovat a vyhodnocovat kvalitu ovzduší pomocí meteostanice Agdata City

Problematika kvality ovzduší se pomalu ale jistě dostává i do vzdělávacích zařízení, která vychovávají naše budoucí generace. Tomu se snaží napomáhat i Agdata City, český lídr v oblasti komerčního monitoringu meteorologických podmínek a kvality ovzduší. Dvě základní školy na Praze 4 byly osazeny moderními meteostanicemi a senzory kvality ovzduší PM, NO2, CO a O3. Cílem je žákům názorně ukázat, jaký vzduch dýchají, jaké problémy může škodlivé ovzduší přivodit a poukázat na regionální rozdíly zatížení imisemi v Praze 4. 

Možnost sledovat, jaký vzduch děti dýchají, je pro ředitele a pedagogy základních či mateřských škol velmi důležitá. Pokud například škodlivé prachové částice překročí limitní imisní hodnoty, systém pověřenou osobu upozorní a ředitel může například lépe plánovat venkovní aktivity dětí po okolí či třeba jen v kritický čas nevětrat. S pokračujícím vývojem pandemie COVID-19 se neustále zvyšuje počet osob s respiračními potížemi. Právě ti jsou na sníženou kvalitu vzduchu velmi citliví a například prachové částice PM2,5 (maximální velikost pevné částice činí 2,5 mikronu), mohou v důsledku způsobit i případnou smrt. Podle WHO je jen v Česku takových úmrtí spojených s prachovou zátěží a na ni vázanými karcinogeny ročně přes 10 tisíc. Moderní senzory Agdata však dokážou měřit i PM 1, které jsou ve větších koncentracích ještě nebezpečnější.

„Uvědomujeme si, že nastupující generace problematiku klimatické změny vnímá citlivěji než ty předcházející a chceme jít dětem a dospívajícím v tomto ohledu naproti. Proto jsme rádi, že se radnice Prahy 4 prostřednictvím pana radního RNDr. Tomáše Hrdinky rozhodla pilotně osadit dvě základní školy senzory kvality ovzduší, kdy budeme se žáky sledovat stav PM částic (1, 2,5, 4 a 10), oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a přízemního ozonu přímo v areálu škol. Zároveň si v samotných hodinách budeme ukazovat, co jednotlivé částice mohou způsobovat a jaké jsou možnosti snížení objemu škodlivých látek ve vzduchu a jejich původce,“ vysvětluje Lukáš Musil, spoluzakladatel projektu Agdata City. 

Vzhledem k načasování celé akce na prosinec, kdy zpravidla bývá ovzduší v rámci celoročního průměru velmi špatné, žáci v reálném čase uvidí, jak celý systém funguje a jak monitoring může pomáhat. Samotné uvedení do systému proběhlo 17. prosince v hodinách přírodopisu a fyziky se zástupci škol, radního pro životní prostředí a místní Agendy 21 RNDr. Tomáše Hrdinky, Lukáše Musila a konzultanta Agdata City Philippa Korotkova. “Propojení reálného života a učení je nejlepší způsob smysluplné výuky. Navíc zde hovoříme o přenesení zájmu o životní prostředí ze školního prostředí na rodičovskou veřejnost prostřednictvím jejich dětí, což je podle našeho názoru velmi podstatný detail,” dodává Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní IV.

Tomáš Hrdinka

“Jsem proto velmi rád, že se monitoring do škol v rámci místní Agendy 21 podařilo na konec roku z rozpočtu prosadit a že pomůže dobré věci. Nejen že se žáci dozví více o prostředí ve kterém žijí, ale zároveň si osvojí jednoduché statistické postupy a způsoby kritického hodnocení delších časových řad při vzájemném srovnání výsledků mezi oběma školami z odlišného prostředí a profesionálními daty ze stanice ČHMÚ v Praze-Libuši,” uzavírá radní Tomáš Hrdinka.

 Agdata založili bratři Musilové spolu s Jiřím Jiráskem v roce 2016. Během čtyř let se platforma stala nejrozšířenějším ekosystémem pro chytrou správu zemědělských podniků a farem. Určená je pro subjekty všech velikostí, od malých rodinných podniků po velké zemědělské koncerny. Ekosystém Agdata zahrnuje cloudovou softwarovou platformu a celou řadu telematických čidel a senzorů komunikujících pomocí GPS nebo LoRa sítě. Pod značkou Agdata City pak dodává senzory napojené na analytický systém také do měst a obcí.

You may also like...