Slavia pojišťovna je kvalitně zajištěna u silných mezinárodních zajišťoven

Dobře zajištěná pojišťovna svým klientům garantuje, že jí finance na jejich pojistné události nikdy nedojdou a že vždy dostojí svým závazkům. To je případ i Slavia pojišťovny, která úspěšně obnovila svoji zajistnou kapacitu pro letošní rok a také letos spolupracuje výlučně se silnými mezinárodními zajišťovnami, disponujícími minimálně ratingem A. Hlavním zajistitelem pro pojištění majetku
a odpovědnosti je VIG Re, škody na autech Slavii zajišťuje hlavně Swiss Re a SCOR.

„Se zajistiteli jsme v kontaktu po celý rok, ale hlavní jednání s nimi zahajujeme vždy začátkem čtvrtého kvartálu,“ vysvětluje manažer pro řízení rizik Slavia pojišťovny Štefan Lesňák. „Ačkoliv jsme cítili tlak na zvyšování cen zajistného a snahu zajistitelů o přidávání nových výluk do smluv, podařilo se nám úspěšně obnovit zajištění na rok 2023 téměř beze změn, na což měl bezpochyby vliv i loňský dobrý upisovací výsledek Slavie,“ dodává Lesňák.

Nejlépe se podle Lesňáka zajišťují segmenty, které se dají předvídat a modelovat. Tedy autopojištění a pojištění majetku a odpovědnosti. Složitější už je pak sehnat zajistnou kapacitu na pojištění insolvence, statutárních orgánů a přerušení provozu kvůli výpadku kritické infrastruktury, například energie.

Uzavírání smluv mezi pojišťovnami a zajistiteli není jednoduchý proces. Všechny zainteresované strany při něm detailně analyzují pojistný kmen podle jednotlivých odvětví, zajímají je počty pojistných smluv, rizika, která kryjí i výše tohoto krytí. Ve hře je také profitabilita, sazby, frekvence a očekávaný vývoj škod. Zajišťovny pak s těmito údaji pracují ve svých modelech. Standardně například dokážou popsat situaci, která nastane v případě přírodních katastrof, jako jsou třeba povodně. Na základě těchto informací pak stanoví sazby zajistného krytí.

Zajišťovny jsou v posledních letech extrémně opatrné. V posledních letech totiž vyplatily pojišťovnám rekordní částky. Současnou dobu charakterizují nejenom válka na Ukrajině a inflace, ale také postupné klimatické změny, rekordní teploty v zimě, extrémní vedra v létě, záplavy, hurikány nebo Covid-19. To vše vytváří tlak na zajišťovny, který pak pociťují i pojišťovny a jejich klienti.

You may also like...