Slavnostní zahájení roku Svaté Ludmily se konalo v prostorách Senátu

Slavnostní zahájení Roku sv. Ludmily proběhlo na půdě Senátu Parlamentu ČR pod  záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila. Akce se konala v rámci zahájení významného 1100. výročí  smrti sv. Ludmily, které proběhne v roce 2021.

Slavnostní akt uvedl místopředseda Senátu Parlemanetu ČR Jiří Oberfalzer: „Osobnost svaté Ludmily je nejen úzce spjata s místem v mém regionu, ale její význam je celonárodní a sahá i za hranice naší země. Těší mě, že její odkaz je z iniciativy spolku založeného v obci Tetín uchováván a prezentován široké veřejnosti, a rád přispívám svým dílem k projektu důstojného uctění a připomenutí jubilea její mučednické smrti. Význam kněžny Ludmily při utváření základů české státnosti se promítá do vyhlášení roku 2021 Rokem kněžny Ludmily, jímž bude celý projekt, nad nímž převzal záštitu předseda Senátu a který zahrnuje mnoho společenských, kulturních a náboženských akcí a aktivit, v nadcházejícím jubilejním roce kulminovat. Slavnostní zahájení Roku sv. Ludmily v Senátu bude mít na této půdě pokračování v podobě dalších významných akcí spjatých s národními oslavami v rámci Roku kněžny Ludmily.“

Vznik projektu představil Martin Hrdlička, předseda spolku a starosta z obce Tetín, kde byla kněžna Ludmila roku 921 zavražděna. Uvedl, že spolek vznikl již v roce 2015, protože jubileum vnímal jako příležitost k osvětě veřejnosti a připomenutí kněžny Ludmily veřejnosti hned z několika úhlů pohledu. Jako první české panovnice, první české pokřtěné ženy, babičky i vychovatelky sv. Václava a první české světice: „Po vřelém přijetí projektu v rámci našich zahraničních cest, ale můžeme svatou Ludmilu směle nazývat matkou národů. Na jaře letošního roku jsme se např. v Kyjevě setkali s dvěma nejdůležitějšími církevními představiteli země. Metropolitou Ukrajinské pravoslavné církve Epifanijem Dumenkem a s arcibiskupem Ukrajinské řeckokatolické církve Svjatoslavem Ševčukem a to vše za podpory Ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Oba církevní představitelé vyjádřili projektu podporu a aktuálně jednáme o konkrétních aktivitách na území Ukrajiny do roku výročí. Ekumenismus vnímáme v projektu za klíčový,“ doplňuje předseda spolku.

Ředitelka projektu Miroslava Janičatová zmínila, že posláním spolku a projektu je péče o odkaz kněžny Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti a to tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění a připomenutí její mučednické smrti. Spolek poslání naplňuje skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity, jako jsou například svatoludmilské poutě, vědecké konference, vydávání publikací, pořádání výstav a další. „V roce výročí plánujeme aktivity ve spolupráci s řadou státních institucí. Konkrétně národní výstavu s Národní galerií, mezinárodní konferenci na Univerzitě Karlově, vydání monografie ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové Noviny, národní ekumenickou pouť na Tetín nebo také usilujeme o příjezd papeže Františka v rámci jubilea do republiky. Jak velké ale oslavy ale nakonec budou přímo závisí na finančním vstupu státu do národních oslav.“

Svatá Ludmila 1100 let z.s.

Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a vychovatelka sv. Václava a první česká světice. Spolek Svatá Ludmila 1100 let zaštiťuje národní oslavy k výročí 1100. výročí smrti svaté Ludmily, které proběhnou v roce 2021. V České republice pořádá již od svého vzniku v roce 2016  kulturní a vzdělávací aktivit a své působení rozšiřuje i do zahraničí.

You may also like...