Ideathon Hack the Mind odpovídá na otázku, jak moderní technologie manipulují lidskou myslí

Kognitivní válčení. Termín pro nezmapovanou oblast lidské mysli, která je nevědomky ovládaná moderními technologiemi. Představuje tichou manipulaci, hrozbu pro kybernetické útoky i destabilizaci společnosti. Nové bitevní pole moderní doby, které je v počátcích svého definování.  

Jak vymezit a uchopit termín kognitivní válčení?
Jakých vědních oborů se dotýká?
A jak se před ním bránit?

Společně s DefSec Innovation Hub otevíráme ideathon s názvem Cognitive Warfare: Hackthe Mind. Hackthe Brain. Help Us Understand. Cílem projektu je zvýšit povědomí o kognitivním válčení a otevřít debatu v odborných kruzích. Dále pak vyhledat trendy a nápady, stejně jako potenciální řešení, které stojí na odborném základě napříč jednotlivými obory společnosti.

Přihlásit se může každý, koho téma kognitivního válčení zajímá a chce sdílet své myšlenky i zkušenosti. Podmínkou účasti je poslat do 10. října 2020 esej či video v angličtině k tématům, která jsou vymezená na webu Hack the Mind.

Vyhlášení vítězných projektů je naplánováno na konec října. Projekty posoudí odborná komise, ve které zasedne například rektor Českého vysokého učení technického Vojtěch Petráček, vedoucí oddělení rozvoje kybernetických sil a informačních operací Ministerstva obrany Klára Boučková nebo vedoucí Def Sec Innovation Hub.

Ideathon zájemcům nabízí navázání důležitých kontaktů s předními odborníky v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Úspěšné příspěvky použije Severoatlantické aliance (NATO) v rámci svých strategických dokumentů a bude je komunikovat všem třiceti členským státům.

Partnery akce jsou NATO ACT Innovation Hub, Vojenský technický ústav, České vysoké učení technické, TheGlobalExec. a Canadian Defence and Security Network.

Proč CzechInvest?

CzechInvest reflektuje směřování České republiky a její důraz na výzkum, vývoj a inovace, zahraniční praxi a nejnovější trendy. V tomto směru představuje obranný a bezpečnostní průmysl důležitou součást tuzemské ekonomiky, přičemž jeho znalosti a konečné produkty najdou často uplatnění v dalších segmentech napříč společností. Vzájemný transfer know-how a aplikací pak zdůrazňuje i Inovační strategie České republiky 2019-2030, jenž spatřuje v propojení investic do obrany s podporou českého průmyslu jeden z pilířů chytrých investic. Rozšíření specializace CzechInvestu umožňuje posílit dlouhodobou agenturní činnost v oblasti aerospace, která je s obranným průmyslem v rámci aktivit firem často velmi úzce propojena.

Navázání spolupráce s respektovaným partnerem jako je Def Sec Innovation Hub tak umožňuje agentuře CzechInvest rozšířit portfolio aktivit, kterými přispěje k rozvoji inovačního prostředí ČR a celkové podpoře tuzemských subjektů. Obranný a bezpečnostní průmysl dnes hraje nezastupitelnou roli každého státu a již dlouhodobě nelze tento segment vztahovat čistě k armádním zakázkám a nahlížet na něj úzkou optikou palných zbraní či těžké techniky. Přesahy do oblastí jako je kybernetická bezpečnost, využití bezpilotních letadel či aplikace umělé inteligence představují dennodenní záležitost. 

Více informací a odkaz na registraci do ideathonu naleznete na webu Hackthe Mind.

You may also like...